Diettindusert ketose for symptombedring hos PTSD-pasienter

I denne studien vil vi undersøke om ketogen diett er en mulig, trygg og aksepterbar intervensjon for PTSD-pasienter.

Om studien

Vitenskapelig tittel

Diettindusert ketose for symptombedring hos PTSD-pasienter - En feasibility-studie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter diagnostisert med PTSD og som går til behandling ved Søndre Oslo DPS er velkomne til å melde sin interesse til egen behandler ved DPS, som så kan sette deg i kontakt med studiens prosjektinvestigator for mer informasjon. Du må være over 18 år og beherske et skandinavisk språk for å kunne delta.

Du kan ikke delta i studien hvis du: 

  • har dysregulert diabetes mellitus
  • mottar behandling for forhøyede triglyserider
  • har pankreas-/lever-/nyresykdom

Hva innebærer studien?

Målet med studien er å undersøke om PTSD-pasienter kan følge en fettbasert diett, såkalt ketogen diett, over fire uker og oppnå en metabolsk tilstand som kalles ketose. Vi tror at en ketosetilstand, som vil si forhøyede blodnivåer av ketonlegemer som dannes fra fettmetabolisme, kan bidra med å redusere PTSD-symptomer samt bedre metabolsk helse (her måler vi blant annet blodsukker og fettverdier i blodet). Du får utdelt egnede matprodukter, måleutstyr og registreringsskjemaer som benyttes daglig. Vi vil følge deg opp tett under hele studien. Deltagelse i studien vil ikke påvirke ditt ordinære behandlingsløp.

Kontaktinformasjon

Prosjektinvestigator Tobias Furuholmen-Jenssen
E-post Tobfur@ous-hf.no
Telefon: 95 44 49 73