Det glymfatiske systems rolle i Parkinsons sykdom (GRIP-studien)

Hovedformålet med GRIP-studien er å avdekke om endret utvasking av avfallsstoffer fra hjernen har en rolle i Parkinsons sykdom.

Om studien

Studien vil kartlegge transporten av spinalvæske gjennom hjernen og ut av sentralnervesystemet (også kalt det glymfatiske systemet). Dette kan gi kunnskap som er viktig for å forstå hvorfor Parkinsons sykdom utvikler seg. Slike sykdomsmekanismer vil kunne være et angrepspunkt for fremtidige behandlinger laget for å bremse videre sykdomsutvikling. 

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.03.2022 fram til 01.03.2032

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien hvis du

 • har fått diagnosen Parkinsons sykdom, alternativt som frisk kontroll om du ikke har noen alvorlige hjernesykdommer 
 • er mellom 50 og 75 år 

Du kan ikke delta i studien hvis du

 • tidligere har hatt alvorlige allergiske reaksjoner
 • har redusert nyrefunksjon
 • står på blodfortynnende eller har lave blodplater
 • har annen hjernesykdom enn Parkinsons sykdom

Ønsker du å delta i studien?

Om du er interessert i å delta i studien, kan du be din fastlege sende henvisning til Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus eller kontakte prosjektleder direkte for mer informasjon (se kontaktinformasjon nedenfor). 

Hva innebærer studien?

Vi ønsker å avdekke om endret utvasking av avfallsstoffer fra hjernen har en rolle i Parkinsons sykdom. Dette kan gi kunnskap som er viktig for å forstå sykdomsmekanismene, designe fremtidige medikamentstudier og legge til rette for en mer persontilpasset pasientbehandling.

Ved inklusjon vil følgende bli registrert for både pasienter og kontroller

 • Symptomer og funn relatert til sykdommen 
 • Familiehistorie 
 • Behandling og øvrige helseplager
 • Kjønn, alder, utdanning og enkelte miljøfaktorer
 • Registrerer søvnkvalitet
 • Standardiserte spørreskjemaer

Hvis du blir inkludert, vil i tillegg følgende gjennomføres

Dersom du bestemmer deg for å delta i prosjektet vil vi finne en tid det passer for deg med innleggelse på sengepost eller pasienthotell over 2–4 dager for å gjennomføre MR-undersøkelser før og etter innsetting av MR-kontrastmiddel (Gadovist) i spinalkanalen med følgende oppsett: 

Dag 1

MR-undersøkelse og spinalpunksjon (væskeprøve fra spinalkanalen) med innsetting av kontrastmiddel på morgenen og ny MR-undersøkelse senere på ettermiddagen: Den første MR-undersøkelsen (før kontrast) er standard og varer ca. 60 minutter. Ved påfølgende spinalpunksjon tas prøve av spinalvæsken, og deretter injiseres kontraststoff (Gadovist) i spinalkanalen. Volumet som injiseres er 1 milliliter (mengden Gadovist er 0,25 mmol). MR-undersøkelsen om ettermiddagen tar ca. 30 minutter. Denne første undersøkelsesdagen tas også flere blodprøver blant annet for å måle mengden kontrastmiddel som er utskilt fra spinalvæsken til blodet. 

Dag 2

MR-undersøkelse tas på formiddagen (varighet ca. 30 minutter). I forbindelse med MR-undersøkelsen tas det ny blodprøve blant annet for å måle mengden kontrast som har gått over til blodbanen. 

Dag 3

MR-undersøkelse tas på formiddagen (varighet ca. 30 minutter). I forbindelse med MR-undersøkelsen tas det ny blodprøve blant annet for å måle mengden kontrast som har gått over til blodbanen. 

Dag 4

Spinalpunksjon (varighet ca. 30 minutter) og MR-undersøkelse (varighet ca. 30 minutter). I forbindelse med spinalpunksjonen tas det ny blodprøve blant annet for å måle mengden kontrast som har gått over til blodbanen. 

Vær oppmerksom

Dette er ikke en studie som innebærer utprøving av ny behandling. Du bør ikke forvente noen direkte, personlige fordeler ved å delta i studien. Datainnsamlingen vil kunne hjelpe oss å identifisere pasienter som er aktuelle som deltakere i kliniske behandlingsstudier. Dersom vår forskningsgruppe deltar i slik rekruttering vil vi da kunne kontakte deg om denne muligheten, dersom du ønsker dette selv. 

En mulig ulempe er at du bruker tid på undersøkelser som kan oppleves slitsomme eller vanskelige. Studielege vil være tilgjengelig under hele innleggelsen.   

Kontaktinformasjon

Sofie Lysholm Lian

Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

sofie.lysholm.lian@gmail.com 90 63 84 67

Ikke send informasjon om din diagnose eller andre sensitive opplysninger på e-post.