Covid-19 rekonvalesensplasma

COVID-19 rekonvalesensplasma kan nå rekvireres til pasienter innlagt i sykehus og på sykehjem hvor det utføres transfusjon. Bruken av rekonvalesensplasma skal overvåkes og dokumenteres slik at erfaringene kan bli nyttige for fremtiden.

Om studien

Personer som har gjennomgått COVID-19 produserer antistoffer som sannsynligvis bidrar til å bekjempe viruset.

Ved enkelte andre virussykdommer har det vist seg at behandling med blodkomponenten plasma (væskedelen av blodet, som inneholder bl.a. antistoffer) isolert fra personer som har gjennomgått sykdom og blitt friske (rekonvalesenter), reduserer symptomer og gir raskere bedring av sykdommen.

Vi tror at pasienter med COVID-19 kan få et kortere og mildere sykdomsforløp hvis de behandles med rekonvalesensplasma, ved at de overførte antistoffene bidrar til å nedkjempe SARS-CoV-2 viruset. 

Det forskes nå på dette over hele verden, men vi vet foreløpig ikke sikkert om plasmabehandling virker mot COVID-19.

Formålet med studien er å samle data om sikkerhet og effekt ved slik plasmabehandling.

Studien ledes fra Oslo universitetssykehus.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter som har infeksjon med SARS-CoV-2 og får behandling med COVID-19 rekonvalesensplasma, inviteres til å delta i et forskningsprosjekt der vi studerer hva som skjer med dem under og etter behandlingen.

Norske sykehus får tilbud om å bli med i studien fortløpende når de får pasienter som kan inkluderes.

Alle norske sykehus/sykehjem som behandler COVID-19 med rekonvalesensplasma, får tilbud om deltakelse i studien.

Dersom du får behandling for COVID-19 med rekonvalesensplasma, kan du melde interesse for studien til behandlende lege.  

Hva innebærer studien?

Vi tar ekstra blodprøver og halsprøver og registrerer medisinske opplysninger før og etter behandling. Dette er prøver som er innenfor medisinske forsvarlige rammer å ta, og vi tar så langt som mulig, disse sammen med rutineprøver for å unngå ekstra stikk.

Før plasmabehandling tar vi en ekstra blodprøve og halsprøve av deg. Etter behandlingen innhenter vi journalopplysninger, resultater av undersøkelser og prøvesvar som beskriver din tilstand.

Videre noterer vi din kroppstemperatur, resultater av undersøkelser og relevante observasjoner på behandlingsdagen, ved evt. gjentatt behandling, 1, 5 og 10 dager etter behandling og ved utskrivelse.

Vær oppmerksom

En mulig fordel ved å delta i denne studien er at vi ved å ta ekstra prøver, kan følge sykdomsforløpet i mer detalj enn det som er vanlig. Dette kan få betydning for behandlingen din selv om de fleste resultatene vil bli kjent etter at studien er ferdig og alle prøvene er samlet inn. 

En ulempe ved å delta i denne studien er at du må avgi ekstra blodprøver og halsprøver. Blodprøvene vil stort sett bli tatt sammen men de vanlige blodprøvene slik at det ikke er behov for ekstra stikk. Halsprøver kan være ubehagelige men er vanligvis fort gjort.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Lise Sofie H. Nissen-Meyer, telefon: 22 11 78 28, lisoha@ous-hf.no

Lokale studieledere ved blodbankene kan finnes på nettsidene https://ous-research.no/home/norplasma/Monitor