Covid-19 og reaksjoner i den norske befolkningen

Formålet er å studere nordmenns opplevelse og reaksjoner på pandemien og tiltakene som er innført. Vi vil se på livskvalitet, stressreaksjoner, angst, depresjon og evne til mestring.

Om studien

Vi vil gjennomføre en studie med nettskjema fra Universitetet i Oslo (UiO), og ønsker å inkludere tilstrekkelig antall til å få et representativt utvalg og nok deltakere til at vi kan analysere på undergrupper som risiko (somatisk sykdom), arbeidssituasjon, kjønn, bosted og andre relevante faktorer.

Hensikten med denne vitenskapelige studien er å lære mer om hvordan et tverrsnitt av den norske befolkningen
opplever sin situasjon i forbindelse med koronautbruddet i Norge (COVID-19). Vi vet at mange er bekymret for om de er i risiko for å bli syke, og om sin videre arbeids- og økonomiske situasjon.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Alle personer over 18 år kan delta i denne studien.

Studien er nå lukket for rekruttering.

Hva innebærer studien?

Du svarer anonymt på et skjema og det registreres ikke noen personlige identifiserbare opplysninger om deg. Dersom du ikke får opp linken til web skjemaet eller trenger hjelp til å fylle det ut,  kan du kontakte prosjektleder. 

Åpne skjema her

I spørreskjemaet er det spørsmål som kartlegger bakgrunnsinformasjon som:

 • arbeidssituasjon
 • livskvalitet
 • psykiske belastninger som stress og søvnproblemer

Vi spør også om hvordan du mestrer vanskelige situasjoner og om du er optimistisk.

Det tar cirka 15 minutter å fylle ut skjemaet.  
Kunnskap fra studien vil brukes til å lage tiltak i etterkant av pandemien og ved en senere tilsvarende situasjon.

Dersom du opplever helsemessige plager råder vi deg til å ta kontakt med fastlegen eller 116 117 lokal legevakt dersom det er akutt.

Kontaktinformasjon

Tine K. Grimholt, sykepleier og professor 
Telefon: 901 20 011
E-post: tinegrim@yahoo.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Akershus universitetssykehus
 • Betanien hospital
 • Diakonhjemmet sykehus
 • Finnmarkssykehuset
 • Haraldsplass diakonale sykehus
 • Helgelandssykehuset
 • Helse Bergen
 • Helse Fonna
 • Helse Førde
 • Helse Møre og Romsdal
 • Helse Nord-Trøndelag
 • Helse Stavanger
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Martina Hansens Hospital
 • Nordlandssykehuset
 • Revmatismesykehuset
 • Oslo universitetssykehus
 • St. Olavs Hospital
 • Sunnaas sykehus
 • Sykehuset i Vestfold
 • Sykehuset Innlandet
 • Sykehuset Telemark
 • Sykehuset Østfold
 • Sørlandet sykehus
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Vestre viken