Cøliakimekanismene

Hos pasienter med cøliaki skjer det en immunreaksjon mot gluten. Årsaken til cøliaki er bare delvis kjent, derfor forsker vi på mekanismene bak sykdommen.

Om studien

Årsaken til cøliaki er bare delvis kjent. Gener er av betydning for utviklingen av sykdommen, men andre faktorer spiller også en viktig rolle.

Vi ønsker å kartlegge videre hvilke gener som kan bidra til utvikling og forløp av cøliaki og hvordan gener kan samspille med immunsystemet eller andre faktorer.

Økt forståelse av sykdoms-mekanismene kan gi grunnlag for bedre oppfølging og behandling av pasienter med slike sykdommer.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.01.1997 fram til 31.12.2028

Hvem kan delta?

Pasienter til utredning og/eller behandling for tarmsykdommer inkludert, men ikke begrenset til, tynntarmsykdommen cøliaki og deres nære slektninger kan delta i studien.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Deltakelse i studien kan medføre ekstra ubehag og ulempe for deg: I noen tilfeller ønsker din lege at du skal spise mat som du kan reagere på, dette er en vanlig prosedyre ved utredning av matvareintoleranse og cøliaki. Ved blodprøvetaking og ved gastroskopi kan det bli tatt ekstra prøver til forskning, dette vil naturlig forlenge undersøkelsen noe.

Totalt sett dreier dette seg om få minutter. Selve det å ta ekstra prøver av blod eller fra tarm innebærer ikke, etter det vi kjenner til, øket risiko.

Alle prosedyrene utføres av spesialtrent personell som vil legge stor vekt på å minimalisere ubehaget for den enkelte deltager.

Det blir ikke tatt prøver hvis man mistenker at dette kan gå utover pasientenes sikkerhet eller hvis pasienten er uvanlig besværet under prøvetakingen.

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Knut Lundin

Prosjektansvarlig lege

knut.lundin@medisin.uio.no