Cellegift og nintendanib mot livmorslimhinnekreft

Vi undersøker om behandling med nintendanib kan utsette eventuelt tilbakefall hos kvinner med avansert kreft i endometriet (livmorslimhinnen).

Om studien

Formålet med studien er å undersøke om nintendanib gitt i tillegg til standard kjemoterapi (cellegift) kan forhindre eller utsette et eventuelt tilbakefall av sykdommen og dermed bedre overlevelsen.

I tillegg vil man undersøke om den generelle livskvaliteten er bedre hos pasienter behandlet med cellegift + nintendanib sammenlignet med pasienter som får cellegift pluss placebo (narremedisin uten virksomt stoff).

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 04.09.2016 fram til 01.09.2036

Hvem kan delta?

Kvinner med avansert eller tilbakevendende kreft i livmorslimhinnen.

Hva innebærer studien?

Studieperioden deles opp i en behandlingsfase bestående av 6 kurer med cellegift gitt hver 3. uke samt nintendanib eller placebo kapsler daglig. Deretter fortsetter pasientene med nintendanib eller placebo inntil sykdommen forverres, man får uakseptable bivirkninger eller legen finner det best at pasienten slutter.
 
Pasienten vil bli bedt om å fylle ut spørreskjemaer til vurdering av livskvalitet ved start av studien og deretter hver 12. uke inntil at man  slutter med behandlingen.

Alle deltagerne får standard cellegiftbehandling med paclitaxel og karboplatin. For å kunne bestemme virkningen av studiemedisinen vil halvdelen av deltagerne i tillegg få studiemedisinen nintendanib og halvdelen i tillegg få placebo. Dette blir avgjort ved loddtrekning (randomisering). Man kan ikke bestemme selv. Hverken pasienten eller studielegen vet hva man får, men legen kan raskt finne det ut om nødvendig.

Kontaktinformasjon

Gynekologisk poliklinikk

Enhet for studiesykepleiere

22 93 53 28

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt.