Bruk av sonde etter operasjon for kreft i spiserøret (KINETIC-studien)

Studien har som mål å evaluere om sonde til magesekken (nasogastrisk sonde) er nødvendig for å unngå komplikasjoner etter operasjon for kreft i spiserøret.

Om studien

Vitenskapelig tittel

Bruk av nasogastrisk tube ved operasjon for kreft i spiserøret - en nordisk randomisert studie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.02.2022

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien hvis du skal opereres for kreft i spiserøret.

Hva innebærer studien?

  • Pasienter som inkluderes i studien randomiseres (trekkes tilfeldig ut til) til enten bruk av sonde eller ikke etter operasjonen.
  • De som bruker sonde (rutine ved de fleste norske sykehus) beholder denne i 5 dager.
  • På dag 7 etter operasjonen gjøres en CT undersøkelse for å se etter eventuelle komplikasjoner.
  • Ingen kompensasjon til deltagerne. 

Studien er godkjent i regional etisk komite. Studien utgår fra Universitetssykehuset i Uppsala, hvor pasientdata lagres uten personidentifiserbare opplysninger. Alle pasienter skriver under på et samtykkeskjema for å kunne delta.  

Vær oppmerksom

Nasogastrisk sonde oppleves av mange som spesielt plagsomt etter kirurgi for kreft i spiserøret. Dersom man kan unngå dette vil forløpet etter kirurgi for mange oppleves lettere. Dersom legene under forløpet vurderer det nødvendig med sonde også hos de som velges ut til ikke å ha sonde benyttes det. Det er ikke avklart om ikke bruk av sonde øker risken for komplikasjoner. 

Kontaktinformasjon

Tom Mala

Oslo universitetssykehus, Ullevål

tommal@ous-hf.no 22 11 80 80

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • St. Olavs Hospital