OCEANIC-AF

Blodfortynnende medisiner for pasienter med atrieflimmer og risiko for hjerneslag

I denne studien skal vi sammenligne medikamentet asundexian med apixaban (Eliquis) hos pasienter med atrieflimmer og risiko for hjerneslag. Asundexian er blodfortynnende og kan forhindre hjerneslag. Apixaban er allerede godkjent for denne pasientgruppen.

Om studien

Hensikten med studien er å lære mer om sikkerhet av asundexian samt undersøke hvor godt den virker som slagprofylakse hos pasienter med atrieflimmer.

Vitenskapelig tittel

Antikoagulasjon ved atrieflimmer

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta hvis du er 

 • over 18 år
 • har atrieflimmer som er bekreftet på EKG innen siste 12 måneder
 • skal bruke eller allerede bruker blodfortynnende medikamenter
Du kan melde din interesse for denne studien ved å kontakte ett av de deltagende studiesentrene samt Oslo Universitetsykehus, Ullevål, ved professor Sigrun Halvorsen.

Hva innebærer studien?

Vi gjør følgende undersøkelser i studien:

 • Måling av høyde og vekt
 • EKG
 • Måling av blodtrykk
 • Pulsmåling
 • Blodprøver
Deltagelse i studien vil vare mellom 9-33 måneder avhengig av når du starter i studien. 

Deltagelse i studien innebærer ingen ekstra kostnader for deg. Reiseutgifter til studiesenteret  i forbindelse med studiebesøkene vil bli dekket. Du vil ikke få betaling for å være med i studien. 

Du vil få en kontinuerlig og grundig medisinsk oppfølging på studiesenteret i studieperioden. Eventuelle bivirkninger vil bli registrert kontinuerlig med henblikk på sikkerhet og effekt av studiemedisinen. 

Vær oppmerksom

Vi tar hyppigere blodprøver totalt enn normalt, og dette vil kunne gi ubehag. I tillegg vil studien kunne medføre ekstra besøk til sykehuset/senteret, og det kan oppstå hittil ukjente bivirkninger.

Kontaktinformasjon

 • Oslo Universitetssykehus, Ullevål, v/ professor Sigrun Halvorsen. Sighalvo@ous-hf.no; tlf 22119101 eller studiekoordinator Hege Calusen og Hilde Kristin Fosse
 • Diakonhjemmet sykehus: Dr. Marit Aarønæs /studiekoordinator Anne Stormyr Eirheim og Christine Moore
 • Skedsmo Medisinske senter: Dr. Knut Risberg / studiekoordinator Elena Stenshjemmet
 • Stavanger Universitetssykehus: Dr. Volker Pönitz / studiekoordinator Anne Gro Larsenog Solfrid Moen  
 • AHUS: Dr. Henrik Schirmer  / studiekoordinator Linda Godem og Marit Holmefjord Pedersen
 • Nordlandsykehuset Bodø:  Dr. Ståle Nymo /  studiekoordinator Hilde Thunhaug
 • Vestre Viken Drammen sykehus: Dr. John Munkhaugen / studiekoordinator Anja Lia
 • UNN Tromsø: Dr. Geir Heggelund / studiekoordinator Nina Berg Wiggen
 • Sykehuset Østfold Kalnes: Dr. Maria Lorentzson Omstad / studiekoordinator Anne Marie Halstensen og Jorun Brynhildsen  
 • Sykehuset Innlandet Gjøvik: Dr. Thomas Nomerstad / studiekoordinator Hedda Skraastad Skogli
 • Harstad sykehus: Dr. Maria Serafia Fjellstad / studiekoordinator Maritha Helen Jensen og Jeanette Luther Robertsen 
 • Rikshospitalet: Dr. Øyvind Haugen Lie / studiekoordinator Christian Holt Bendz og Elisabeth Bjørkelund
 • Molde Sykehus: Dr. Torgeir Sand Aas / studiekoordinator Gro Elisabeth Årsheim og Berit Hustad Birkeland 
 • Sykehuset Innlandet Lillehammer: Dr. Ola Dahl-Hofseth / studiekoordinator Mikael German
 • Sykehuset Innlandet Elverum: Dr. Jon Christiansen / studiekoordinator Catrine Eide Rustad og Tommy Sandøy
 • Vestre Viken Bærum sykehus: Dr. Arnljot Tveit / studiekoordinator Vigdis Bache Semb og Sophia Onarheim
 • Ålesund sykehus: Dr. Dag Erik Godø / studiekoordinator Hanne Bentzen og Elisabeth Bjerkan

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Akershus universitetssykehus
 • Helse Stavanger
 • Nordlandssykehuset
 • Vestre viken
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Sykehuset Østfold
 • Sykehuset Innlandet
 • Helse Møre og Romsdal
 • Diakonhjemmet sykehus