TACSI studien: for deg med ustabil angina pectoris som opereres med bypass

Blodfortynnende medisiner etter bypass operasjon

I denne studien undersøker vi hva som er best av blodfortynnende medisiner etter operasjon med koronar bypass kirurgi, Albyl E alene eller i kombinasjon med Brilique.

Om studien

Vi ser på kombinasjon av død, hjerteinfarkt, hjerneslag, eller ny utblokking eller operasjon (revaskularisering) i løpet av ett år. Videre vil vi registrere blødning og andre komplikasjoner, og sykehusinnleggelser under behandling.  

Les om studien på clinicaltrials.gov

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.12.2019 fram til 31.12.2023

Hvem kan delta?

Dersom du har ustabil angina eller nylig har hatt hjerteinfarkt og opereres ved en av de hjertekirurgiske avdelingene i Oslo, Bergen, Trondheim eller Tromsø kan du være aktuell for å være med i studien.

Fordeler og ulemper

Fordelene med å delta er at du blir fulgt nøyere opp ved telefonintervju sammenliknet med personer som ikke inkluderes i studien. Vi vet enda ikke hva som er best å få enkel eller dobbel platehemming etter operasjon. Det skal denne studien svare på.

Hva innebærer studien?

Du vil bli ringt opp etter en måned og etter 12 måneder, og du må svare på spørsmål om hendelser og om du har tatt medisinser slik legen har foreskrevet. I tillegg henter vi dødelighetsdata fra Folkeregisteret.

Hovedmålet med studien er å se hvordan det går med deg 12 måneder etter operasjonen, men du vil bli fulgt i 10 år via Folkeregisteret og Pasientregisteret.

Kontaktinformasjon

Oslo universitetssykehus har hovedansvar i Norge, men studien ledes fra Sahlgrenska Sjukhuset i Gøteborg og de fleste hjertekirurgiske avdelinger i Norden er med på studien.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Helse Bergen
  • St. Olavs Hospital