Blodfortynnende behandling etter hjerneblødning

STATICH-studien: Formålet med studien er å undersøke om personer som har hatt hjerneblødning bør bruke blodfortynnende medisiner, eller om de bør avstå fra dette for å forhindre blødninger.

Om studien

I denne studien undersøker vi personer som har gjennomgått hjerneblødning og som vi har grunn til å tro at vil ha nytte av blodfortynnende medisin for å forebygge blodpropp. Man vet ikke om det er best å bruke blodfortynnende medisin eller ikke etter en hjerneblødning, og formålet med denne studien er å finne ut av det. Vi vil altså undersøke om personer som har hatt en hjerneblødning, og som har grunn til å bruke blodfortynnende medisin, bør bruke slik medisin for å forhindre blodpropp, eller om de bør avstå fra dette for å unngå blødninger.

Vitenskapelig tittel

STATICH: Antitrombotisk behandling etter hjerneblødning

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Dersom du har gjennomgått en hjerneblødning og har grunn til å bruke blodfortynnende behandling, kan studien være aktuell for deg. Legen som behandler deg på sykehuset kan avgjøre om det er aktuelt for deg å delta i studien.

For å kunne delta må du

 • være over 18 år
 • ha gjennomgått en hjerneblødning som ikke skyldtes hodeskade eller underliggende årsak som for eksempel en svulst eller et karnøste
 • ha indikasjon for blodfortynnende medisin (enten platehemmende medisin som forebygger vaskulær sykdom som hjerneinfarkt eller hjerneinfarkt, eller antikoagulasjon som forebygger blodpropp ved atrieflimmer).

Du kan ikke delta hvis:

 • det er klart at du absolutt bør ha eller absolutt ikke bør ha blodfortynnende medisin
 • du har alvorlig kreftsykdom
 • du er gravid, ammende eller kvinne i fertil alder uten bruk av prevensjonsmidler

Dersom pasientens lokalsykehus deltar i STATICH kan fastlegen henvise pasienten for å få vurdert deltakelse. Etter inklusjon blir fastlegen informert om studien via brev hvert halvår i 2 år.

Hva innebærer studien?

Vi ønsker å inkludere 500 deltakere, hvor halvparten får blodfortynnende medisin og halvparten ikke får slik medisin. Du skal følge behandlingen i minst 2 år. Dersom du deltar, er det tilfeldig hvilken behandling du får, men både du og legen din vil kjenne behandlingen. Vi følger deg opp i minst 2 år via telefon og brev og ønsker at du tar en ny MR av hodet etter 2 år. For øvrig innebærer ikke deltakelse noen ekstra undersøkelser eller oppmøter utover det som inngår i normal oppfølging etter hjerneblødning. Du får dekket eventuelle reiseutgifter som følge av studien.

Oslo universitetssykehus Ullevål har hovedansvaret for studien. Til sammen 36 sykehus i Skandinavia rekrutterer pasienter til studien.

Vær oppmerksom

Mulige fordeler ved deltakelse:

Du blir fulgt opp via telefon og brev fra Oslo universitetssykehus hvert halvår i minst 2 år, og du overlater valg av blodfortynnende behandling til loddtrekningen. 

Mulige ulemper ved deltakelse:

Du eller pårørende må være tilgjengelig for oppfølging per telefon, og du kan ikke selv være med og avgjøre den blodfortynnende behandlingen.

Kontaktinformasjon

Kristin T. Larsen

Daglig leder

k.t.larsen@medisin.uio.no 22 11 99 11

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Akershus universitetssykehus
 • Vestre viken
 • Helse Bergen
 • Helse Nord-Trøndelag
 • Helse Møre og Romsdal
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Nordlandssykehuset
 • St. Olavs Hospital
 • Sykehuset Innlandet
 • Sykehuset Telemark
 • Sykehuset i Vestfold
 • Diakonhjemmet sykehus