Betennelsesmarkører ved atopisk eksem

Målet med studien er å finne ut mer om sykdomsmekanismene ved atopisk eksem.

Om studien

Atopisk eksem er en utbredt kronisk hudsykdom som skyldes inflammasjon, defekt hudbarriere og økt risiko for hudinfeksjoner. Per dags dato finnes ingen kurativ behandling mot sykdommen, kun symptomlindring i form av fuktighetskremer, kortisonpreparater og calcineurinhemmere. I behandlingsresistente tilfeller kan man bruke systemisk kortison eller cykosporin i perioder, dette er imidlertid forbundet med bivirkninger. Lysbehandling er et effektivt og trygt behandlingsalternativ, men vi vet lite om hvordan lysbehandlingen virker og hvorfor noen ikke responderer.

Ved å kartlegge endringer i huden under lysbehandlingen håper vi å komme nærmere hva som skjer i hud med eksem, og denne nye kunnskapen kan forhåpentligvis utnyttes til bedre og mer effektiv eksembehandling i fremtiden.

Vitenskapelig tittel

Betennelsesmarkører ved atopisk eksem

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter med atopisk eksem kan delta i studien.

Hva innebærer studien?

I studien tar vi hudprøver som undersøkes videre.

Vær oppmerksom

Hudprøver gir sårdannelse og muligheter for arr. Utgifter og tid som medgår til deltakelse i studien kompenseres dessverre ikke.

Kontaktinformasjon

Pasienter som ønsker å delta kan kontakte Astrid Lossius.