BETAMI-studien

Behandling med eller uten betablokkere ved hjerteinfarkt

Hensikten med studien er å undersøke om medisinen betablokker alltid skal gis til pasienter som har hatt hjerteinfarkt.

Om studien

Betablocker Treatment after Acute Myocardial Infarction - BETAMI studien tester om legemiddelgruppen betablokkere fremdeles er viktig i behandlingen etter et akutt hjerteinfarkt. Trenger alle dette legemidlet eller kan noen unnvære det?

Betablokkere er en gammel medisin som har vært gitt for å beskytte mot nye hjertehendelser. Vi vet ikke om den er like gunstig nå i forhold til for 30 år siden da den ble tatt i bruk, fordi vi nå har utblokking i akuttfasen (PCI) og nye hjertemedisiner.

Betablokkere hadde en beskyttende effekt etter et hjerteinfarkt før disse nye behandlingsmetodene, men om denne effekten finnes i dag er noe hjerteleger over hele verden lurer på. Det kan være vi sitter igjen med risiko for bivirkninger uten særlig effekt.

Studiegruppen bak BETAMI og alle instanser som har vurdert denne studien både for finansiering og godkjenninger mener derfor at det er viktig å vurdere betablokkeres plass i behandling av hjerteinfarkt på nytt.


Studien foregår i alle helseregioner i Norge og ledes av Oslo universitetssykehus (OUS). Studien skal inkludere 10 000 pasienter i hele Norge.

 • Oslo universitetssykehus
 • Akershus universitetssykehus
 • Helse Bergen (Haukeland)
 • LHL Gardermoen
 • St. Olavs Hospital HF (Trondheim)
 • Helse Stavanger HF (Stavanger)
 • Sørlandet Sykehus HF (Arendal)
 • Sykehuset i Vestfold (Tønsberg)
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge (Tromsø) 
 • Vestre Viken (Drammen, Bærum, Ringerike)
 • Sykehuset Østfold Kalnes
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Sykehuset Innlandet HF (Lillehammer, Gjøvik, Hamar)
 • Nordlandssykehuset (Bodø)

Ønsker du å vite mer? Les mer om studien på studiens nettside www.betami.org. På denne nettsiden finner du studiedokumenter samt oppdatert nyhetsskriv om studien.

Vitenskapelig tittel

BETAMI studien: Behandling med eller uten betablokkere hos pasienter med hjerteinfarkt

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du som har fått PCI-behandling eller trombolyse etter akutt hjerteinfarkt ved OUS eller andre sykehus vi samarbeider med, blir kontaktet for spørsmål om deltakelse mens du ligger på sykehuset.

For å kunne delta må du være:

 • fylt 18 år
 • diagnostisert med et hjerteinfarkt (såkalt STEMI- eller NSTEMI-infarkt)
 • PCI- eller trombolysebehandlet under sykehusinnleggelsen
 • bosatt i Norge i studieperioden

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier. Vi viser til www.betami.org som inneholder skreddersydd informasjon til helsepersonell.

Hva innebærer studien?

Deltar du i studien blir du tilfeldig trukket ut til enten å motta behandling med betablokker eller til ikke å motta behandling med betablokker. All annen nødvendig og rutinemessig behandling og oppfølging vil bli gitt uavhengig av hvilken gruppe deltakeren blir trukket ut til å være med i.

Kontaktinformasjon

Studien drives fra Oslo universitetssykehus og ledes av prosjektleder Prof. Dan Atar, ved Medisinsk klinikk på Ullevål sykehus, co-prosjektleder dr. John Munkhaugen, på Drammen sykehus og studie scientific secretary dr. Vidar Ruddox, på Sykehuset i Vestfold.

E-post: post@betami.org

Arnhild Bakken

Koordinator for studien

arnhild.bakken@ous-hf.no 94 81 59 70

Medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus.

Kan også kontaktes på arnhild.bakken@betami.org

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Akershus universitetssykehus
 • Helse Bergen
 • St. Olavs Hospital
 • Helse Stavanger
 • Sørlandet sykehus
 • Sykehuset i Vestfold
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Vestre viken