Behandling for barn med rhabdomyosarkom

Hensikten med denne behandlingsprotokollen er å evaluere effekten av nye medikamenter for rabdomyosarkom.

Om studien

Pasientene deles inn i ulike risikogrupper i forhold til sykdommens art og følger en «behandlingsarm» ut fra dette. Hver arm har en randomisering og man blir da randomisert til enten å få standardbehandling eller utprøvende behandling.

Studien foregår også over flere faser, fase 1b hvor man etablerer en sikker dose med Irinotekan i kombinasjon med IVA. Deretter er det fase2; hvor man bruker den sikre dosen med irinotekan i kombinasjon med IVA eller IvaDo.

Vitenskapelig tittel

FaR-RMS: Protokoll for behandling av rabdomyosarkom hos barn og voksne

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 15.12.2020 fram til 08.10.2029

Hvem kan delta?

FaR- RMS er en internasjonal behandlingsprotokoll for barn og voksne som er nydiagnostisert med Rhabdomyosarkom, har tilbakefall eller har en metastisk sykdom.

Personen må være over 1 år. Det er planlagt å inkludere 1672 personer totalt, hvorav 35 i Norge.

Behandlende lege ved behandlende sykehus vil informere om behandlingsprotokollen.

Hva innebærer studien?