FaR-RMS:

Behandling av rhabdomyosarkom hos barn og voksne

Studien ønsker å finne ut hva slags kjemoterapi som har best effekt mot rhabdomyosarkom (rabdomyosarkom), om strålebehandling skal gis før eller etter kirurgi, hvor kraftig strålebehandlingen skal være og hvor lenge vedlikeholdsbehandlingen bør vare.

Om studien

Rhabdomyosarkom er en kreftform med utgangspunkt i celler som er eller skal bli muskelceller.  Det er nødvendig med behandling i form av kjemoterapi, kirurgi og/eller strålebehandling for å bli frisk. Denne studien anbefaler hvordan ulike former for rhabdomyosarkom skal behandles. Studien ønsker å finne ut hva slags kjemoterapi som har best effekt, om strålebehandling skal gis før eller etter kirurgi, hvor kraftig strålebehandlingen skal være og hvor lenge vedlikeholdsbehandlingen bør vare. Studien skal innhente informasjon om hva slags behandling hver enkelt pasient får og hvordan det går.

Multisenterstudie

Studien er internasjonal og går i mange land i og utenfor Europa. I Norge er det Oslo universitetssykehus som har det koordinerende ansvaret for studien. Universitetssykehusene i Tromsø, Trondheim og Bergen er også med i studien.

Les mer om studien på www.ClinicalTrials.gov

Vitenskapelig tittel

FaR-RMS: Protokoll for behandling av rhabdomyosarkom hos barn og voksne

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.01.2020 fram til 01.01.2029

Hvem kan delta?

Studien er åpen for pasienter med nyoppdaget eller tilbakefall av rhabdomyosarkom.

Pasienter som ønsker å være med i studien kan ta kontakt med universitetssykehusene i Tromsø, Trondheim, Bergen eller Oslo. Hvilket universitetssykehus de skal ta kontakt med avhenger av bosted.

Hva innebærer studien?

FaR-RMS er en internasjonal protokoll for behandling av rhabdomyosarkom (RMS) hos barn og voksne. Gjelder for nydiagnostisert sykdom, tilbakefall og metastatisk sykdom.

Pasientene inndeles i ulike risikogrupper: standard risk (SR), høy risk (HR) og veldig høy risk (VHR), samt metastatisk sykdom. Formatet er multi-arm og flertrinns (MAMS-design) med mange studiespørsmål. Studien har flere randomiseringer mht kjemoterapi og strålebehandling.

Studien har flere mål: Å evaluere effekten av nye medikamentregimer ved nyoppdaget RMS og ved tilbakefall; om forandring vedlikeholdsbehandlingens varighet påvirker utfallet, og om endring i dose, omfang (metastatisk sykdom) og timing av strålebehandling bedrer utfallet og livskvaliteten. I tillegg vil studien evaluere risikostratifisering ved bruk av PAX-FOXO1 fusjonsstatus opp mot histologisk subtyping, og undersøke om responsevaluering med FDG PET-CT etter induksjonsbehandling kan være en prognostisk markør for vurdering av endelig utfall.

Kontaktinformasjon

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø:

Tove Nystad
Tove.Anita.Nystad@unn.no

St.Olavs Hospital, Trondheim:

Bendik Lund (bendik.lund@ntnu.no) (barn)
Erling Moe (erling.moe@stolav.no)  (barn)
Heidi Knobel (Heidi.Knobel@stolav.no) (voksen)

Haukeland universitetssykehus, Bergen:

Ingrid Torsvik (ingrid.kristin.torsvik@helse-bergen.no )(barn)
Dorota Goplen (dorota.katarzyna.pazdyk.goplen@helse-bergen.no) (voksen)

Oslo universitetssykehus:

Heidi Glosli (hglosli@ous-hf.no) (barn)
Anne Gro Wesenberg Rognlien (rogann@ous-hf.no) (barn)
Kjetil Boye (pbk@ous-hf.no) (voksen)

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Helse Bergen
  • St. Olavs Hospital