Behandling av prostatakreft med høyintensiv ultralyd eller operasjon

Fjerning av prostata (radikal prostatektomi) er standard kirurgisk behandling hos menn med prostatakreft. Prostatektomi gir god kontroll på kreften, men mange menn sliter med svekket potens og urinlekkasje etter at prostata er fjernet. I denne studien ønsker vi å sammenlikne resultater etter fjerning av prostata og etter bruk av høy intensiv fokusert ultralyd (HIFU).

Om studien

MR av prostata og presise vevsprøver (biopsier) gir muligheter til å identifisere menn som har prostatakreft lokalisert kun i èn prostatalapp. Disse mennene kan behandles med høy intensiv fokusert ultralyd (HIFU), hvor ultralydenergien anvendes kun i det området hvor det er påvist kreft. HIFU-energien dreper kreftceller  umiddelbart.  Siden ikke hele prostata blir behandlet med HIFU er det forventet mindre bivirkninger etter HIFU enn det er etter fjerning av prostata.

Ved urologisk avdeling, Oslo universitetssykehus - Aker, er vi i gang med en studie hvor vi ønsker sammenlikne resultater etter prostatektomi og HIFU. Målet er å inkludere 250 pasienter som blir fordelt likt i to grupper, hvor en gruppe blir behandlet med HIFU og en gruppe blir behandlet med prostatektomi.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 30.09.2017 fram til 01.09.2024

Hvem kan delta?

Har du fått påvist lav og middel høy risiko prostatakreft i en prostatalapp, og er mellom 45 og 75 år kan du delta i studien.

Du kan melde deg til studien via din fastlege eller urolog.

Inklusjonskriterier

  • PSA <20 ng/ml
  • Prostatakreft må være påvist kun i èn protata lapp både ved MR og biopsi
  • Histologisk kreft klassifisering må være Gleason score 3+3, 3+4, eller 4+3
  • Kreften må ikke være lokalisert tett på lukkemuskelen og ikke gå utover 35 mm avstand fra  endetarmen

Hva innebærer studien?

Du må være undersøkt med MR av prostata og presise prostata biopsier.
Du blir tilfeldig valgt ut (randomisert) ved hjelp av en datamaskin til behandling med HIFU eller prostatektomi.

Kontroll etter behandlingen

Blir du behandlet med HIFU vil du bli kontrollert med MR og prostatabiopsier i 1 og 3 år etter behandlingen. Har du vedvarende kreft i behandlet område eller kreft som oppstår i den delen av prostata som ikke er behandlet, kan du behandles med ny HIFU, alternativt behandles med prostatektomi eller strålebehandling.

Blir du behandlet med prostatektomi vil du blir kontrollert regelmessig med blodprøver og ved mistanke om restkreft også med MR. Får du tilbakefall av prostatakreft etter prostatektomi kan du behandles med strålebehandling.

Behandling med HIFU vil være utført ved urologisk avdeling Aker, OUS.  Prostatektomi kan gjøres på alle urologiske avdelinger som praktiserer radikal prostatektomi.

Alle som er behandlet for prostatakreft blir fulgt opp resten av livet.

Det er ingen kompensasjon for utgifter du har som deltaker i denne studien.

Fordeler og ulemper

Det forventes at du får mindre postoperative bivirkninger ved behandling med HIFU, men større mulighet for ny behandling enn ved radikal prostatektomi.

Kontaktinformasjon

Eduard Baco

Overlege, PhD

22 89 40 00

Oslo universitetssykehus
Aker sykehus, Avdeling for urologi
Trondheimsveien 254
0514 Oslo