Bekkenleddsmerter ble tidligere kalt bekkenløsning

Behandling av bekkenleddsmerter med avstivning av iliosakralleddet

Bekkenleddsmerter blir også kalt smerter i iliosakralleddet. Langvarige bekkenleddsmerter kan ramme begge kjønn. Operasjon kan være et alternativ når annen behandling ikke hjelper. Studien vil vise hvilken operasjon som hjelper mest. Denne studien tar ikke inn nye deltakere lenger.

Om studien

Per august 2021 har Oslo universitetssykehus oppfylt målet om 32 deltakere fra Norge, og inkluderingen av flere pasienter er derfor nå avsluttet.

Formålet med prosjektet er å studere effekten av et mini-invasivt operativt inngrep. Vi stiver av iliosakralleddet hos deg som har langvarige bekkenleddsmerter (tidligere kalt bekkenløsning).

Denne studien utføres som en dobbeltblindet, randomisert studie med et "liksom"- kirurgi -design.

Kun den som opererer vet hvem som har fått avstivning av , og hvem som har fått placebo operasjon uten avstivning av iliosakralleddet.

Bekkenleddsmerter kan være invalidiserende og tidligere kirurgiske metoder for å avstive iliosakralleddet har ført til dårlige resultater og komplikasjonsraten har vært høy.

Slike nye, mini-invasive metoder har virket lovende, men det er ikke utført gode studier med egnet kontrollgruppe. Det har vært vanskelig å kontrollere effekten på smertene fordi pasientene allerede har forsøkt både konservativ og alternativ behandling.

Les om studien som blogg på Ekspertsykehuset: "Kan du bli kvitt bekkenleddsmerter med narrekirurgi?"

Vitenskapelig tittel

Behandling av bekkenleddsmerter med avstivning av iliosakralleddet

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Prosjektet inkludere deltakere fra Sverige og Norge, og alle 32 pasienter er inkludert i her i landet - studien tar derfor ikke inn nye pasienter.

Alle i Norge opereres ved Oslo universitetssykehus. Kirurgisk behandling mot langvarig bekkenleddsmerte utføres per i dag ikke på pasienter over 70 år fordi vi vet for lite om risikoen for komplikasjoner øker med alderen, og om risikoen øker med dårligere beinkvalitet hos eldre.

Fastlegen din skal vurdere deg som sliter med de langvarige bekkenleddsmertene nøye før du kan bli vurdert til studien (se eget avsnitt for fastlege).

Du som er kandidat til delta blir henvist oss fra fastlege. Deretter blir noen av disse vurdert til å bli med videre, og deretter undersøkt etter standard protokoll for å avgjøre hvem som oppfyller inklusjonskriteriene i prosjektet.

Fastlegeinformasjon: Inkluderingen av pasienter i denne studien er nå avsluttet. Se kontaktinformasjon for å få sendt henvisningen.

Pasienter over 70 år inkluderes ikke fordi vi vet for lite om risikoen for komplikasjoner øker med alderen, og om risikoen øker med dårligere beinkvalitet hos eldre. Behandling med operasjon har vist lovende resultater som reduserte smerter og bedre funksjon hos pasientene. Fordi behandlingen er såpass ny vet vi ennå for lite om langtidsresultatene. Behandlingen blir derfor ennå ansett som eksperimentell, og skjer i Norge kun på Oslo universitetssykehus. Fastlegens vurdering: De fleste med langvarige bekkenleddsmerter har vondt for å sitte, stå, og gå over lengre tid. Før du kommer til vurdering på Oslo universitetssykehus bør fastlegen din og lokalt helsevesen vurdere smertene dine grundig.

Vi ønsker at fastlegen vurderer symptomene dine opp mot andre årsaker og sykdommer. Eksempler er

  • underliggende reumatologisk sykdom som kan gi deg smerter
  • annen sykdom i korsryggen som skiveprolaps, nerveaffeksjon, tranghet for nervene inne i ryggmargen (spinal stenose)
  • sjeldne tilstander som lavgradig infeksjon, eller kreft.

Hvis du peker der du har vondt, kan fastlegen begynne vurderingen med det som kalles en «Fortin Finger Test». Det er nødvendig med kliniske undersøkelser og flere tester for å avklare om smertene dine kommer fra bekkenleddene. Testene er positive hvis den smerten du kjenner kan framprovoseres under testene.

Hvis minst tre av følgende fem bekkenleddtester er positive har vi god grunn til å tro du har bekkenleddsmerter:

  • Thigh thrust test (P4-test)
  • Active Straight leg Raise test (ASLR)
  • Kompresjon/distraksjons test
  • FABER /Patricks test (Fleksjon, abduksjon, utadrotasjon i hofte)
  • Gaenslens test I tillegg må fastlegen din vurdere videre utredninger med blodprøver og MR.

Dersom dere ikke klarer å finne andre årsaker til smertene dine, kan fastlegen din henvise deg til flere vurderinger og utredning på Oslo universitetssykehus. Det er først på sykehuset vi avgjør om du kan være kandidat for en operasjon, og om du kan bli med i studien. Du som får delta må være samtykkekompetent og kunne fylle ut spørreskjema som kreves for å delta.

Hva innebærer studien?

Halvparten av de 32 deltakerne deltakerne blir operert med en ny mini-invasiv metode, og halvparten får «liksom»-kirurgisk behandling. Samtlige 32 deltakere gjennomgår CT-undersøkelse før operasjonen, alle blir vurdert av anestesilege og alle får bedøvelse. Alle som deltar får dessuten et snitt i huden som blir sydd igjen.

Forskjellen mellom de to gruppene er selve avstivningen av leddet, eller ingen avstivning.

Vi som opererer deg innhenter informert samtykke fra deg som deltar i studien: Samtykket vil dekke alle former for klinisk undersøkelse, røntgenundersøkelser, operasjonen, samt oppfølgingen etterpå.

Det viktigste endepunktet for deg som deltar er når du angir smertene du opplever i bekkenledd, tre og seks måneder etter inngrepet. Dette måler vi med spørreskjema.

CT blir også tatt seks måneder etter inngrepet. Etter seks måneder får du vite om du var i gruppen med avstiving eller "liksom"-kirurgi. De som fikk "liksom"-kirurgi får deretter tilbud til å få det mini-invasive inngrep med avstivning som de andre deltakerne fikk.

Vær oppmerksom

Risiko

Det er alltid en viss risiko forbundet med kirurgiske inngrep, uansett hvilken av de to metodene du blir operert med.

Fordeler og ulemper

Fordelene er at du følges tett av fysioterapeut og lege etter operasjonen slik at vi kan registrere resultatet av behandlingen.

Fordi behandlingen er såpass ny vet vi ennå for lite om langtidsresultatene. Behandlingen blir derfor ennå ansett som eksperimentell.

Det er så langt ikke registrert noen ulemper med behandlingen, annet enn den generelle risikoen ved kirurgiske inngrep.

Deltakelse

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må du må passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til studien.

Kontaktinformasjon

Postadresse for henvisning (kun brukt av henvisende instans):
Oslo universitetssykehus
Ortopedisk avdeling Rikshospitalet
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Multisenterstudie

Oslo Universitetssykehus er nasjonalt koordinerende senter og har hovedansvar, mens Capio S:t Göran Sjukhus og Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige deltar i prosjektet.

Engelke Marie Randers

Overlege og prosjektdeltaker

maeran@ous-hf.no

Telefon Ortopedisk klinikk, Forsknings- og utviklingsavdelingen: 23 01 50 24.