Avbrudd i hormonbehandling etter brystkreft ved graviditet

Studien ser på om avbrudd i hormonbehandling for å gjennomføre graviditet er trygt. Vi ser også på om svangerskapet er vellykket og mulighet for å amme barnet.

Om studien

Graviditet etter brystkreft øker ikke din risiko for tilbakefall, og dette gjelder spesielt for kvinner med en hormonfølsom brystkreft. Det er heller ingen tegn på økt risiko for fødselskomplikasjoner eller for sykdom hos den nyfødte. Ett av de viktigste spørsmålene som er ubesvart er hvor lenge du bør vente etter brystkreftdiagnose og behandling før du prøver å bli gravid. For kvinner som ønsker å bli gravid etter brystkreft kan fem til ti års hormonbehandling betydelig redusere sjansen for å få barn.

Ett viktig spørsmål som derimot er ubesvart er hvor lenge du bør vente etter brystkreftdiagnose og behandling før du prøver å bli gravid. For kvinner som ønsker å bli gravid etter brystkreft kan fem til ti år med hormonbehandling betydelig redusere sjansen for å få barn.

Studier av pasienter som ikke har fått barn under hormonbehandlingsperioden viser at fem års hormonbehandling gir lavere forekomst av tilbakefall enn to års behandling. Studier har også vist at å utvide behandlingen til til år kan gi bedre resultater enn fem år. Det betyr at et avbrudd i hormonbehandling kan gi økt risiko for tilbakefall for brystkreftpasienter generelt. Det er uvisst om det utgjør noen økt risiko for tilbakefall å ha et avbrudd i hormonbehandlingen for å prøve å bli gravid, for så å gjenoppta behandlingen etter at svangerskapet er avsluttet.

POSITIVE studien kan gi svar på om et avbrudd i hormonbehandlingen for å gjennomføre en graviditet er trygt. I tillegg ønsker vi å se på om svangerskapet er vellykket og mulighetene du har for å kunne amme barnet.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.07.2016

Hvem kan delta?

For å kunne være med i studien må du være mellom 18 og 42 år, du må ha signert samtykkeerklæringe og hatt brystkreft som blir behandlet med hormonbehandling. Denne behandlingen må du ha hatt i 18-30 måneder. I tillegg må du være fertil og ønske å bli gravid.

I studien vil vi inkludere totalt 500 pasienter fra hele verden i en periode over fire å. Du vil følges i ti år etter studien.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Dersom du oppfyller kriteriene i studien, og velger å delta, vil din hormonbehandling avsluttes. Etter tre måneder kan du prøve å bli gravid. Vi anbefaler å starte opp igjen hormonbehandlingen etter at du er ferdig å amme, eventuelt etter ca to år dersom du ikke blir gravid.

I løpet av det første året skal du komme på legebesøk etter tre, seks og tolv måneder. Fra år en til fem vil det være besøk hver sjette måned, og fra år fem til ti er det årlige besøk hos legen. Det vil også bli gjort en transvaginal ultralyd ved tre og seks måneder.

Vi vil ta blodprøver før og gjennom hele studien og vi vil også utført en vevsprøve fra kreftsvulsten i forkant av studien. Når du avslutter hormonbehandlingen vil bivirkningene av denne avta, og dersom du har blokkert eggstokkfunksjonen din, vil produksjon av kjønnshormoner returnere til normale nivåer, hetetokter forsvinner og menstruasjonen kommer tilbake.

Vær oppmerksom

Det er ikke er en økt risiko for at kreften kommer tilbake på grunn av graviditet, men risikoen kan øke på grunn av avbrudd i hormonbehandlingen.

Vi vil følge deg nøye opp med tanke på eventuelle bivirkninger i løpet av studien.

Kontaktinformasjon

Fastlegen eller sykehuslege må sende en henvisning om mulig deltakelse i studien til Henvisningsmottaket ved Radiumhospitalet.

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 495 Nydalen
0424 Oslo

Doktor Anna Barbro Sætersdal

22 93 40 00

Ved spørsmål, ber vi fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt.