Atrieflimmer ved kryptogene hjerneslag

Formålet med studien er å undersøke om det er en sammenheng mellom atrieflimmer og hjerneslag, og å undersøke hvordan nye hjerneslag best kan forebygges.

Om studien

Det er 15000 hjerneslag i Norge i året. I opptil en tredjedel av tilfellene kommer blodproppen som fører til hjerneslag fra hjertet og da oftest på grunn av atrieflimmer. Atrieflimmer er ofte asymptomatisk og episodisk, slik at diagnosen ikke er kjent. I andre tilfeller der atrieflimmer er diagnostisert, har slagforebyggende behandling ikke vært effektiv nok. I opptil en tredjedel av hjerneinfarkttilfellene påvises ikke årsaken til tross for omfattende utredning. Mange av disse tilfellene kan trolig tilskrives atrieflimmer.

Vitenskapelig tittel

The Nordic Atrial Fibrillation and Stroke Study (NOR-FIB).

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Det skal på verdensbasis rekrutteres 500 pasienter, og Oslo universitetssykehus leder studien som per i dag 15 aktive sentre i Norden. I tillegg er det planlagt rekruttert opp til totalt 30 sentre. Det forventes at rekrutteringsperioden vil avsluttes i løpet av 4. kvartal 2019. Sluttdato for oppfølging er 31.12.20.

For å kunne delta i studien må du blant annet kunne delta i studien med rytmeregistrering i ett år og møte opp til klinisk kontroll etter ett år.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien.

Hva innebærer studien?

Før det er mulig å starte med behandlingen må det utføres innledende undersøkelser som inkluderer blant annet fysisk undersøkelse, EKG, blodprøver, ultralyd og CT/MR.

Du vil deretter få satt inn en liten loop recorder (Medtronic Reveal LINQ) under huden på brystet for registrering av hjerterytme .

Relateret informasjon

http://www.ecri.no/

Kontaktinformasjon

Oslo universitetssykehus 
ved overlege Anne Hege Aamodt
Nevrologisk avdeling
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Anne Hege Aamodt

23 07 49 76

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med prosjektleder og overlege Anne Hege Aamodt.