Aterosklerose og hjerneinfarkt

Hensikten med studien er å se på sammenhengene mellom aterosklerose i halspulsårene, markører i blodet, blodpropper i hjernes arterier og hjerneinfarkt. Mere kunnskap om disse sammenhengene vil ha betydning for behandling og forebygging av hjerneinfarkt.

Om studien

Aterosklerose i halspulsårene er en viktig årsak til hjerneinfarkt. Studien skal se på om ny og bedre billedfremstilling av slik aterosklerose samt påvisning av spesielle markører i blodet kan predikere hjerneinfarkt. I tillegg vil vi undersøke om innhold og egenskaper ved blodproppen som fjernes ved «trombefisking» i hjernens årer ved akutt hjerneslagbehandling, avhenger av hvor tromben er dannet. Vi vil også undersøke om markører i blodet kan si noe om årsaken til hjerneinfarktet.

Hensikten med studien er å:

  • Finne bedre metoder for å påvise ustabil (farlig) aterosklerose i halspulsårene.
  • Påvise markører i blodet som er assosiert med ustabil aterosklerose og økt risiko for hjerneslag.
  • Undersøke om egenskaper ved blodpropper som fjernes fra hjernens årer ved  «trombefisking» kan si noe om hvor tromben er dannet. Vil tromber fra halspulsårene være forskjellige fra tromber fra hjertet?
  • Påvise om markører i blodet ved akutt hjerneinfarkt kan si noe om årsaken til hjerneinfarktet.

Vitenskapelig tittel

Aterosklerose i halspulsårer og hjerneslag

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter med aterosklerose og / eller hjerneinfarkt som innlegges eller undersøkes poliklinisk på Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus eller andre sykehus vi samarbeider med, kan bli spurt om å delta i studien.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Vi undersøker om egenskaper ved blodproppen og markører i blodet kan gi informasjon om hvor blodproppen er dannet.

Kontaktinformasjon

Mona Skjelland

23 07 35 93

Studien drives fra Oslo universitetssykehus og ledes av prosjektleder Mona Skjelland, ved Nevrologisk avdeling på Rikshospitalet.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Vestre viken
  • Akershus universitetssykehus
  • Sykehuset Østfold