Årsaker til mislykket trombolysebehandling ved akutt hjerteinfarkt

Formålet med studien er å kartlegge hvorfor trombolytisk behandling ikke fører til åpning av den tette hjertekransåren hos opp mot 50 % av STEMI-pasienter. I Norge er dette spesielt relevant siden mange hjerteinfarktpasienter får trombolyse grunnet lang avstand til nærmeste PCI-senter.

Om studien

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 25.04.2022 fram til 25.04.2025

Hvem kan delta?

Studien vil fortløpende inkludere pasienter med akutt hjerteinfarkt som har fått trombolysebehandling før ankomst sykehus.

Hva innebærer studien?

  • Målet med studien er kartlegge hvorfor noen ikke har effekt av trombolysebehandling ved akutt hjerteinfarkt.
  • Studien innebærer at du som pasient når du ankommer akuttmottaket på Oslo Universitetssykehus Ullevål blir forespurt om én ekstra blodprøve. Dette tar bare noen minutter, medfører ingen ekstra undersøkelser og du vil bli behandlet på samme måte som andre pasienter som har fått trombolysebehandling ved hjerteinfarkt. 
  • Vi vil studere blodprøveresultater opp mot om du har hatt effekt av trombolyse eller ikke.

Vær oppmerksom

Studiedeltakelse medfører ingen annen ulempe enn et ekstra stikk for blodprøvetaking. Selv om studien ikke fører til direkte nytte for deg nå, vil du ved å delta bidra til at vi får økt kunnskap som på sikt kan bedre behandlingen for pasienter med hjerteinfarkt.

Kontaktinformasjon

Kristine Kindberg

PhD-student

kromoe@ous-hf.no 482 55 362

Ragnhild Helseth

Prosjektleder

ramhel@ous-hf.no  971 49 518