Aortastenose og hjerteamyloidose i Norge

Aortastenose (AS) er en vanlig hjerteklaffesykdom, 1/20 mennesker over 65 år har AS. Hjerteamyloidose er også hyppig forekommende hos eldre. Vi ønsker å undersøke forekomst av hjerteamyloidose hos pasienter med AS, samt hvordan det går med disse pasientene etter behandling av AS.

Om studien

Aortastenose (AS) er den vanligste hjerteklaffesykdommen i utviklede land. AS er en progressiv og alvorlig tilstand som ubehandlet har en median overlevelse på 5 år. Behandlingen er erstatning av klaffen med en kunstig hjerteklaff, enten ved åpen hjertekirurgi eller ved hjelp av kateterbasert teknikk (TAVI). TAVI tilbys eldre pasienter som har høyere risiko ved operasjon og antallet inngrep øker raskt.

Hjerteamyloidose er også hyppig forekommende hos eldre, studier har rapportert at avleiring av amyloid finnes hos 25 % av mennesker eldre enn 80 år. AS og hjerteamyloidose kan dermed sameksistere hos eldre pasienter. Tidligere har hjertebiopsi vært påkrevet for å stille diagnosen hjerteamyloidose, men i nyere tid har den nukleærmedisinske undersøkelsen DPD-scintigrafi kombinert med blodprøver vist seg å være tilstrekkelig utredning. Hjerteamyloidose har en svært alvorlig prognose, men hvilken konsekvens amyloid avleiring har på eksempelvis overlevelse, fysisk kapasitet og livskvalitet etter klaffeerstattende behandling er ikke klarlagt.

Vitenskapelig tittel

Aortastenose og hjerteamyloidose i Norge

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter med alvorlig aortastenose som innlegges eller undersøkes poliklinisk på Kardiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, kan bli spurt om å delta i studien.

Hva innebærer studien?

Mål og hensikt med studien er å undersøke forekomst av hjerteamyloidose hos pasienter med AS som skal gjennomgå TAVI. Videre ønsker vi å undersøke hvilken effekt dette har på kliniske utfall (klinisk parametere, hjertefunksjon, symptomer/livskvalitet, fysisk yteevne og hukommelse) samt overlevelse.

Undersøkelser

  • Klinisk undersøkelse (inkl. blodtrykk, puls, EKG og standard blodprøver)
  • Hjertefunksjon og hjerteklaff undersøkes med ekkokardiografi
  • Pasientens symptomer og livskvalitet kartlegges med spørreskjema (KCCQ og EQ- 5D)
    - Fysiske yteevne vurderes med 6 minutter gangtest, styrke i ben vurderes (5 Times Sit To Stand Test)
  • Hukommelse vurderes (Mini-Cog test)
  • Scintigrafi. Scintigrafi  er en nukleærmedisinsk undersøkelse først og fremst brukt ved syklige prosesser i skjelettet for eksempel. skjelettmetastaser. Undersøkelsen brukes også til å avdekke amyloide avleiringer i hjertet og andre organer.
  • MR (magnetresonans) er en undersøkelse som kan kartlegge hjertets funksjon og struktur i detalj. MR kan støtte mistanken om ATTR amyloidose eller om det er andre grunner til stivt fortykket hjerte. (Undersøkelsen vil kun utføres hos et fåtall pasienter)

Undersøkelser som er spesielle for studien (vanligvis ikke del av standard utredning) er spørreskjema, 6 minutters gangtest og skjelletscintigrafi, samt at det tas ekstra sett blodprøver som lagres i en biobank. Pasientene følges opp av studieansvarlig lege dagen før TAVI, med 3 mnd. kontroll ved kardiologisk avdeling Rikshospitalet og 12. mnd etter inngrepet.

Vær oppmerksom

Ved å delta i studien bidrar du til ny kunnskap om hjerteamyloidose og aortastenose, kunnskap som vil komme pasienter til gode i fremtiden.

Fordelen for deg som pasient ved å være med i studien er at din fysiske yteevne og funksjonsnivå kartlegges bedre. En annen fordel for deg er at du vil bli fulgt opp enda tettere, innkalles til 3 mnd. kontroll ved Rikshospitalet og du vil ha en kontaktperson i prosjektet.

Behandlingen med TAVI gjøres uavhengig av studiedeltakelse. Studieundersøkelser vil ikke påvirke om du får TAVI eller ikke, men dersom det påvises amyloidose eller annen sykdom vil vi følge dette opp.

En ulempe ved å delta i studien er at det tar noe lengre tid (ca. 3-4 timer) til forundersøkelse med skjellet scintigrafi før TAVI. En annen ulempe er at 3 mnd. kontrollen medfører at du må inn til Rikshospitalet en ekstra gang.

Kontaktinformasjon

Studien drives fra Oslo universitetssykehus og ledes av prosjektleder Kaspar Broch, ved avdeling for kardiologi, Rikshospitalet.

Margrethe Flesvig Holt

mafhol@ouf-hf.no 23 07 36 72

Henvendelser ang. studien kan rettes til Margrethe Flesvig Holt, ved avdeling for kardiologi, Rikshospitalet.