Antivirusmedisin ved diabetes

Vi undersøker om antivirus-medisin bevarer kroppens evne til å produsere insulin ved nyoppdaget type 1-diabetes. Dette gjøres i en randomisert studie, det betyr at halvparten av deltakerene vil få to medikamenter mot virus og halvparten får placebo. Behandlingen skal pågå i 6 måneder etter at diagnosen type 1-diabetes er stilt.

Om studien

Vi tror virus spiller en viktig rolle i utviklingen av type 1 diabetes. Formålet med studien er å finne ut om to medikamenter mot virus kan bevare og eventuelt forbedre bukspyttkjertelens evne til å produsere insulin hos barn og ungdom under 16 år som i løpet av de siste 3 ukene har fått diagnosen type 1-diabetes.

For å undersøke om antivirusmedisinene hemmer sykdomsprosessen og bevarer de resterende cellene som produserer insulin gjør vi et såkalt randomisert forsøk, hvor halvparten av deltagerne får to medikamenter mot virus, mens den andre halvparten får placebo (narremedisin).

Vitenskapelig tittel

Diabetes Virus Deteksjon og Intervensjons Studie (DiViDint)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Vi skal behandle totalt 96 barn og ungdom i alderen 6-15 år med enten ekte medisin eller narremedisin.

Dersom du, eller barnet ditt, nettopp har fått type 1-diabetes (for mindre enn 3 uker siden), kan du kontakte diabetesteamet på sykehuset ditt. De vil så formidle beskjeden din videre til studieledelsen ved Oslo universitetssykehus.

I utgangspunktet kan alle som har fått diagnosen type 1-diabetes de siste tre ukene og som er i alderen 6 til 15 år delta i studien. Imidlertid kan det tenkes at det er grunner til at du/barnet ditt likevel ikke kan delta. Det vil bli kartlagt etter en samtale og noen enkle undersøkelser. 

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Behandlingen skal pågå i 6 måneder etter at diagnosen type 1-diabetes er stilt. Verken behandler eller du som deltager skal, eller kan, vite hvem som får medisin eller placebo før ved avslutning av prosjektet. Dette er helt nødvendig for å kunne vurdere effekten av medikamentene.

Som deltager vil du bli fulgt opp nøye, med regelmessige kontroller i 3 år etter oppstart med forsøksbehandlingen.

Dersom du er med på studien, må du bli komme til en undersøkelse på barneavdelingen, Oslo universitetssykehus (Ullevål). Der vil din evne til å produsere insulin bli undersøkt ved at du drikker et glass av en næringsdrikk etter en natts faste og tar blodprøver før, under og etterpå. Blodprøvene sjekker nivået av C-peptid, som er et godt mål på kroppens egenproduksjon av insulin. Dette er helt nødvendig for å vurdere om forsøksbehandlingen har effekt. Prøvene blir tatt gjennom en intravenøs kanyle (venflon). Undersøkelsen kalles «mixed meal tolerance test (MMTT)», og vil bli gjentatt etter 3, 6, 12, 24 og 36 måneder.

I tillegg skal C-peptid måles fra bloddråper avsatt på et filtrerpapir. Dette gjøres hjemme før og etter frokost (samtidig som man måler blodsukker). Du får opplæring i dette på sykehuset. Prøvene skal tas en gang per måned gjennom studien. Filtrerpapiret sendes hjemmefra direkte til sykehuset.

Du kan få dekket reiseutgifter, og eventuelt utgifter til overnatting etter gjeldende regler for pasientreiser. Utover dette vil det ikke bli gitt kompensasjon for deltagelse i vår studie.

Vær oppmerksom

Dersom du deltar i denne studien må du ta to ulike antivirus-medisiner 2 ganger daglig i 6 måneder. Medisinene kan ha bivirkninger.

Du må også delta i et oppfølgingsprogram i 3 år fra studiestart. Dette vil medføre blodprøver og ekstra oppfølging på sykehuset.

Det er viktig å ta medisinen daglig i 6 måneder, og å komme til fastsatte undersøkelser, slik at vi kan få vurdert medisinens effekt.

En gang i måneden må du avsette en bloddråpe på et filtrerpapir som sendes til laboratoriet, dette gjøres i forbindelse med blodsukkermåling hjemme.

Kontaktinformasjon

Stipendiat Ida Maria Mynarek

Barneklinikken, OUS Ullevål

idamynarek@gmail.com 908 27 609

Overlege Lars Krogvold

Barneklinikken, OUS Ullevål

lars.krogvold@gmail.com 975 22 277

Professor Knut Dahl-Jørgensen

Barneklinikken, OUS Ullevål

22 11 87 65