Analyse av blod fra kreftsvulster i tynntarmen (NET)

Vi undersøker 92 markører i blodet til pasienter med nevroendokrin kreftsvulster (NET) i tynntarmen for å finne mer pålitelige metoder for å kunne diagnostisere og forutsi behandlingsresultatet og utvikling av sykdommen hos disse pasientene.

Om studien

Nevroendokrin kreft er en sjelden krefttype som oppstår i hormonproduserende celler som styrer mange av kroppens funksjoner. Disse cellene finnes overalt i kroppen. Som regel oppstår kreftsvulstene i magetarmkanalen hos personer som er mellom 50 og 70 år gamle. Per i dag er det kun operasjon som kan fjerne svulstene og kurere pasientene.

92 markører i blodet regnes for å være nyttige for å finne ut om pasienten har fått kreftsykdommen eller ikke. Vi analyserer disse markørene opp mot pasientenes mengde av kreftsvulster, medisinske tilstand, bruk av medisiner og testresultater.

Les mer om studien:
Regionale Komiteer for Medisinsk og Helsefaglig Forskningsetikk

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 03.03.2014 fram til 31.12.2025

Hvem kan delta?

Studien skal til sammen ha 100 deltakere fra Norden. 40 av pasientene skal komme fra Norge.

Hva innebærer studien?

Det skal tas ut 10 milliliter ekstra blod fra deltakerne under rutineblodprøvetakning. Etter at blodprøvene er analysert, lagres de i diagnostisk biobank ved Karolinska Institutet i Sverige. Biomarkør-nivåene som undersøkes i studien, kan i teorien endre seg underveis.

Studien foregår ved:

  • Oslo universitetssykehus
  • Helse Bergen, Avd. for kreftbehandling
  • Stavanger Universitetsjukehus, Gastroenterologisk kirurgklinikk
  • St Olavs Hospital, Medisinsk klinikk

Kontaktinformasjon

Espen Thiis-Evensen

Prosjektleder ved OUS

23 07 36 49

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen
  • Helse Stavanger
  • St. Olavs Hospital