Aksept-forsterket adferdsterapi for hudplukkingslidelse

I denne studien vil vi undersøke om aksept-forsterket vaneendringstrening i grupper er en effektiv behandling for hudplukkingslidelse.

Om studien

Vi ønsker også å se på sammenhengen mellom hudplukkingslidelse og kliniske mål på angst, depressive symptomer, og selvfølelse. Dersom du har både hudplukkingslidelse og hårnappingslidelse vil det bli gjort en vurdering om det er bedre å starte i en gruppe med pasienter med hårnappingslidelse fremfor hudplukkingslidelse.

Vitenskapelig tittel

Aksept-forsterket vane-endringstrening i gruppeformat for pasienter med hudplukkingslidelse

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.01.2016 fram til 31.12.2026

Hvem kan delta?

For å kunne delta i studien, må du ha en behandlingstrengende hudplukkingslidelse.
Mange pasienter med hudplukkingslidelse har andre psykiske lidelser, og i noen tilfeller kan det være bedre å behandle disse lidelsene først.

Siden behandlingen foregår i grupper, forventes det at du er i stand til å møte opp hver gang og kan fokusere på det terapeutiske arbeidet sammen med andre pasienter med hudplukkingslidelse. 

Du kan diskutere med din fastlege, hudlege, psykolog eller psykiater om du trenger spesialisert behandling for din hudplukkingslidelse. Hvis du er usikker på om du bør bli henvist og ønsker å drøfte saken med en behandler, kan du ringe 22923972 og be om å få snakke med en av terapeutene i hudplukkingsprosjektet.

Dersom du er interessert i å delta i studien, kan du be din fastlege sende en henvisning til lokalt DPS for en vurdering og avklaring vedrørende eventuelle andre behandlingsbehov for viderehenvisning til:

Oslo Universitetssykehus HF
OCD-spekterpoliklinikken
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Hva innebærer studien?

For å kunne evaluere om behandlingen er virksom, blir du bedt om å fylle ut en rekke selvutfyllingsskjema på forskjellige tidspunkter:

  • før behandlingsstart
  • under behandlingen
  • rett etter behandlingen
  • noen år etter behandlingen (to etterundersøkelser).

Du vil også bli intervjuet av en behandler for å stille riktig diagnose og evaluere behandlingseffekt.

Behandlingen består av 10 ukentlige gruppemøter (inntil seks pasienter og en eller to terapeuter) og fire «boostermøter» i løpet av ett år. Du kan lese mer om selve behandlingen ved å følge linken til Poliklinikk for OCD-spekter lidelser nedenfor.

Under Covid-19 krisen ble det satt i gang videobasert gruppebehandling, som vi også sannsynligvis vil fortsette med fremover. Noen få pasienter får tilbud om individualterapi.

Pasientene med hudplukkingslidelse bruker samme arbeidsbok som pasientene med trikotillomani. Arbeidsboken kan kjøpes på nettet: ACT-forsterket adferdsterapi for trikotillomani av Douglas Woods og Michael Twohig.

Fordeler og ulemper

En fordel med studien er at du får tilbud om best mulig kvalifisert behandling for din lidelse. En ulempe med deltagelse er at du blir bedte om å fylle ut mange spørreskjemaer og at du sier ja til å være med på to eller tre undersøkelser etter at behandlingen er avsluttet, som du muligens ikke vil få noe direkte utbytte av.

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon OCD-spekterpoliklinikken

22 92 39 72

Besøksadresse:
Gaustad sykehus - bygg 5
Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo