5:2-diettens effekt på vekt og hjerte- og karrisiko

Den optimale kostplanen for behandling av overvekt og hjerte- og karrisiko er ikke fullstendig klarlagt. Hensikten med studien er å undersøke om 5:2 dietten, en form for periodisk faste, gir tilsvarende vektreduksjon og reduksjon i risikoen for hjerte- og karsykdom som en jevn energireduksjon. Vi vil også undersøke om 5:2-dietten er gjennomførbar, tolererbar og trygg.

Om studien

Ulike kostsammensetninger for vektreduksjon har vært undersøkt i mange studier, men noen optimal diett med hensyn på vektreduksjon og risiko for hjerte- og karsykdom er ikke funnet. I denne studien ønsker vi å undersøke effekten på vektreduksjon og ulike risikoparametere for hjerte- og karsykdom for to dietter med ulik måte å redusere kaloriinntaket på – enten en jevn reduksjon i det daglige kaloriinntaket eller betydelig kalorireduksjon to dager i uken og normalt kaloriinntak de resterende fem dagene i uken.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

Dette er en randomisert kontrollert studie på 120 menn og kvinner mellom 21 og 70 år med kroppsmasseindeks mellom 30-45 kg/m2 med minst én risikofaktor for hjerte- og karsykdom: (forhøyet blodsukker, forhøyet nivå av triglyserider i blodet, lavt nivå av det gode (HDL) kolesterolet og/eller blodtrykk over 130/85).

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Deltagerne vil bli randomisert til en av to grupper; 5:2 eller jevn energirestriksjon og begge grupper vil få en individualisert kostholdsplan og oppfølging annen hver uke frem til uke 8 etter randomisering og deretter hver fjerde uke fram til 6 måneder før en avsluttende kontroll etter ett år.

Vær oppmerksom

Mulige fordeler, ulemper og bivirkninger

  • Vi forventer at hver av diettgruppene reduserer kroppsvekten sin.
  • De som blir valgt ut til å følge «5:2-dietten» vil på «fastedagene» kunne oppleve sult, tretthet og symptomer på lavt blodsukker som svettetokter, hjertebank, skjelving og hodepine. Dette er ufarlig, men kan oppleves ubehagelig. Inntak av mye vann og litt sukker i form av frukt eller bær vil lindre ubehaget.
  • Alle prøver, undersøkelser og veiledning er gratis.
  • Du vil få ekstra tett oppfølging av ernæringsfysiolog gjennom faste studiebesøk. Oppfølgingen hos ernæringsfysiologen vil kunne inspirere og motivere til å gjøre flere gunstige kostholdsendringer med positive helseeffekter.
  • Reiseutgifter i forbindelse med studiebesøkene blir ikke dekket.

Kontaktinformasjon

Tine Sundfør

Klinisk ernæringsfysiolog

tinsun@ous-hf.no 924 32 168

Dersom du er interessert i å delta, ta kontakt ved å sende ditt navn, adresse og mobilnummer til Tine Sundfør helst på e-post eller alternativt på sms.