Ny digital tjeneste på helsenorge.no

Utvidet innsyn i barns helseopplysninger på nett

Nå får du som har foreldreansvar tilgang til egne barns helseopplysninger via helsenorge.no. Dette gjelder barn opp til 12 år. Målet er å gjøre det enklere for deg å følge opp barnas kontakt med sykehuset.

Foto av sykepleier og barn

​Mange foreldre ønsker oversikt over barns helseopplysninger og god kontakt med sykehuset.

Med den nye tjenesten kan du som har foreldreansvar for barn opp til 12 år: 

  • ​Lese brev og si fra hvis timen ikke passer.
  • Bruke muligheten for å ha digital dialog med sykehuset.
  • Sende inn skjema på vegne av barn.
  • Se deler av barnets journal.
 
*Det er bare dokumenter som er opprettet etter 1. april 2022 som er digitalt tilgjengelige. 
 
Vil du se dokumenter som er eldre eller den fullstendige journalen, kan du bruke dette skjemaet:
Les mer på helsenorge.no om hvordan du kan representere egne barn, eller ring Veiledning helsenorge.no på 23 32 70 00 hvis du har spørsmål.
 
Ungdom mellom 12 og 16 år får ikke elektronisk tilgang til sin journal foreløpig og kan ikke per i dag benytte digitale tjenester knyttet til spesialisthelsetjenesten på Helsenorge.no.
Sist oppdatert 30.05.2022