Ukrainske flyktninger og helsehjelp

Vi har samlet noen ressurser som kan være nyttig for helsepersonell i møte med ukrainske flyktningepasienter.

​Rett til he​lsehjelp

Ukrainske statsborgere har fått kollektiv beskyttelse i Norge og skal registrere seg som asylsøkere. Det betyr at de har fulle helserettigheter og rett til medisiner, inkludert blå resept, H-resept og LAR substitusjonslegemidler. De skal ikke betale mer enn vanlige egenandeler.

Pasienter og pårørende som har behov for det, har rett på tolk. Husk å informere om at det er gratis og at tolken har taushetsplikt. Spør den enkelte hvilket språk de foretrekker, mange ukrainere snakker også russisk.

Pårørende skal ikke fungere som tolk, utenom i helt akutte tilfeller.

FPS-R​​​

Kommunikasjonsperm på flere språk med ofte stilte spørsmål, beskjeder og informasjon til pasienter med tilhørende illustrasjoner. 

Kommunikasjonspermen skal ikke bli brukt som en erstatning for tolk, men kan brukes som et enkelt verktøy i daglig kommunikasjon med pasienter som ikke behersker norsk eller engelsk når tolk ikke er tilstede. 

Permene er utarbeidet av Sykehuset i Østfold.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har råd og ressurser for psykososial oppfølging av flyktninger i Ukraina.

Sist oppdatert 08.09.2023