Fastlegenytt

Fastlegenytt er et elektronisk nyhetsbrev som vi sender fra Oslo universitetssykehus til alle fastleger og kommunale leger i Oslo. I tillegg publiserer vi det på våre intra- og internettside.

Publisert 04.02.2019
Sist oppdatert 18.07.2023

Nyhetsbladet informerer om endringer og tiltak ved Oslo universitetssykehus som har betydning for samarbeidende primærleger, men andre fagfolk kan også finne nyttig informasjon her. Fastlegenytt blir produsert​ to til tre ganger per semester av praksiskonsulentordningen (PKO) og samhandlingsoverlegen på Oslo universitetssykehus er redaktør.

2023

2022​​​

2021​​

2020

2019​​

2018​

2017