Ungdommers erfaringer med å snakke om et annerledes utseende

Ungdom synes det er vanskelig å snakke om sine bekymringer og følelser rundt eget utseende, dersom de har en tilstand eller diagnose som er synlig for andre. Samtidig ønsker de støtte fra andre.

Ungdom hos psykolog

Illustrasjon: Adobe Stock

For at de skal velge å åpne seg om det som er vanskelig, er det viktig med trygge rammer og at erfaringer de deler ikke blir bagatellisert, men anerkjent. Det hjelper også om den de snakker med har kunnskap om deres diagnose eller tilstand, slik at de opplever at den andre forstår hva de står i.

Studien undersøkte hva ungdom selv synes om å ha samtaler om et annerledes utseende med andre. Ungdommene som ble intervjuet hadde ulike diagnoser, som for eksempel en kraniofacial tilstand, synlige arr, eller en synlig hudsykdom.

Behov for følelsesmessig støtte

Ungdommenes uttalelser i intervjuene kunne deles inn i tre hovedtemaer. Det første temaet belyser hvor viktig det er for ungdom å føle seg trygge og bli forstått dersom de skal ha samtaler om det er som vanskelig. Det andre temaet viser at samtaler om utseendet ofte tar utgangspunkt i et behov for følelsesmessig støtte eller behov for praktisk hjelp dersom noe er vanskelig. Det tredje temaet viser at samtaler om det som er annerledes føles vanskelig for ungdommene.

Det at samtaler oppleves som krevende samtidig som de er nødvendige for å få på plass støtte, belyser viktigheten av at den voksne tar ansvar for en trygg setting og er følsom, oppmerksom og mottakelig for ungdommens tanker, følelser og erfaringer. Vi gjennomførte intervjuer av 32 ungdommer mellom 12 og 17 år. To tredjedeler var jenter. Datamaterialet ble analysert med refleksiv tematisk analyse.

Skrevet av: 

Kristin Billaud Feragen

Forskningskoordinator, ph.d. ved Senter for sjeldne diagnoser

 

Referanse:

Johanna Kling, Kristin Billaud Feragen,Experiences of appearance conversations among young people living with a visible difference, Body Image, Volume 49, 2024

Sist oppdatert 15.04.2024