Skolestartboka

Skolestartboka er en bok om overgangen fra barnehagen til skolen for skolestartere med en sjelden diagnose. Boka er laget for å gjøre overgangen enklere og inneholder informasjon som er viktig å huske på.

En jente som holder en hånd av en person
Overgangen fra barnehage til skolen kan by på utfordringer. God planlegging vil være nødvendig. Skolestartboka gir råd på veien inn i det ukjente skolelandskapet, både for de som er i barnehage og hjemme. Foto: Shutterstock.

Skolestartboka er skrevet for både foreldre og ansatte i skolen og på SFO/AKS. Boka gir nyttige innspill og råd, slik at overgangen fra barnehage til skolen kan bli god. 

Boka inneholder blant annet informasjon til skolepersonell, klassekamerater og foreldre, og til barna selv. Boka har egne kapitler om individuell plan og anvarsgruppe, tilpasset opplæring og hvordan man kan få ekstra hjelp til barnet.

Alle foresatte til en skolestarter som har en sjelden diagnose får tilsendt boka ett år før barnet begynner på skolen. 

Om du ikke har fått boka tilsendt kan du kontakte Senter for sjeldne diagnoser. 

Telefon23 07 53 40
mandag - fredag 8.00 - 15.00​

E-post​:  sjeldnediagnoser@oslo-universitetssykehus.no
Sist oppdatert 30.03.2023