Sjeldenpodden: En podkast om sjeldne diagnoser

Sjeldenpodden skal gi fagpersoner kunnskap om hvordan man oppdager, behandler og lever med sjeldne diagnoser. Tema for de fire første episodene er å leve som ung med en sjelden diagnose.

logo med sebra
Sjeldenpodden ble lansert 28. februar 2021, på sjeldendagen.

Å leve som ung med en sjelden diagnose

Sjeldenpodden skal gi fagpersoner kunnskap om hvordan man oppdager, behandler og lever med sjeldne diagnoser. Tema for de fire første episodene er å leve som ung med en sjelden diagnose. Hver episode inneholder en pasienthistorie samt informasjon og forskning fra kompetente fagfolk om den aktuelle diagnosen, som de første episodene er blæreekstrofi og epispadi, narkolepsi, PKU og Aicardi syndrom.

Hør her!

Alle episodene fra Sjeldenpodden kan lyttes til der du vanligvis hører på podkast, for eksempel Spotify eller Apple podcasts.

Sjeldenpoddens nettside

På nettsiden til Sjeldenpodden kan dere lese utdrag av hver episode og få en oversikt over de episodene som er tilgjengelige nå.

Flere episoder kommer - send innspill

Utover våren kommer det flere episoder som skal handle om å stille en sjelden diagnose. Redaksjonen har også andre spennende tema på blokka, men mottar gjerne innspill og tips til flere. Innspill og tips kan du sende til sjeldenpodden@ous-hf.no.

Avdelingssamarbeid

Sjeldenpodden er et avdelingssamarbeid med de fire sentrene i Avdeling for sjeldne diagnoser: 

  • Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK-SE)
  • Nasjonal kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom)
  • Senter for sjeldne diagnoser (SSD) 
  • Norsk senter for Cystisk fibrose (NS CF)

Redaksjonen:

Redaksjonen består av Kristin Rosnes Holte, Silje Systad via nettbrett, og Marit Skram

Redaksjonen består av Kristin Rosnes Holte, Silje Systad via nettbrett, og Marit Skram

Sist oppdatert 23.03.2023