Forskning

Øyesmerters påvirkning på kognitive vansker og tretthet hos personer med aniridi

Barn og voksne med medfødt aniridi er en gruppe som ofte har fått lite oppmerksomhet innen forskning. En nylig studie har funnet at det ofte er sammenheng mellom øyesmerter og kognitive vansker hos disse personene. Det er viktig å forstå utfordringene disse menneskene står overfor.

En mann som holder hendene hardt mot øynene i smerte

Foto: Shutterstock

Studien understreker viktigheten av grundig kartlegging, tidlig identifisering av vansker og økt oppmerksomhet på overlappende symptomer.

En ny sammenheng mellom øyesmerter og kognitive vansker

Aniridi er en sjelden øyesykdom hvor hele eller deler av regnbuehinnen mangler. For de fleste medfører tilstanden svekket syn og ofte sterk lysømfintlighet. Forskning viser nå at personer med aniridi også kan oppleve en rekke andre utfordringer som lærevansker, søvnproblemer, tretthet, overvekt, angst og konsentrasjonsvansker. 

I denne studien har 29 voksne personer med medfødt aniridi rapportert om sine helseplager. Forskerne hadde også tilgang til genetiske tester som bekreftet vanlige genetiske variasjoner forbundet med aniridi.

Det er også viktig å merke at øyesmerter, kognitive vansker i hverdagen og tretthet er tett knyttet sammen. Selv om det er fortsatt trengs mer forskning på dette området, peker funnene på viktigheten av å undersøke og behandle øyesmerter hos pasienter med aniridi for å sikre mest mulig smertelindring.

Hyppig forekomst av tretthet og søvnproblemer

Studien avslørte at 38% av deltakerne rapporterte om tretthet, mens hele 62% opplevde søvnproblemer. Dette kan påvirke deres evne til å fungere i hverdagen. Nesten halvparten av deltakerne rapporterte å ha lærevansker, men kun 14% opplevde at de hadde kognitive vansker i hverdagen. Resultatene indikerer at kognitive vansker i hverdagslivet var tett forbundet med generelle helseplager og mental tretthet. Kvinnelige deltakere opplevde også hyppigere kognitive vansker enn menn.

De som hadde øyesmerter (62%) opplevde større grad av kognitive vansker og tretthet sammenlignet med dem som ikke hadde øyesmerter.

Selvopplevd helse er like god som i befolkningen

Studien viser at personer med aniridi vurderte sin egen helsetilstand som like god som befolkningen generelt. Dette inkluderte også sammenligninger med andre grupper med synshemming.

Viktigheten av individuell tilrettelegging

Resultatene fra studien understreker behovet for å identifisere lærevansker hos personer med aniridi, ettersom nesten halvparten av dem har opplevd lærevansker. Noen vil klare seg godt på egen hånd, mens andre som strever, vil ha behov for oppfølging fra skole- eller helsetjenesten.

Studien understreker viktigheten av grundig kartlegging, tidlig identifisering av vansker og økt oppmerksomhet på overlappende symptomer. Øyesmerter er et kjernesymptom hos de som har aniridi, og det er essensielt å gi nødvendig støtte til de som har behov for behandling og helsefaglig oppfølging.

 

Skrevet av:

Solrun Sigurdardottir

Self-reported symptoms of everyday  executive dysfunction, daytime sleepiness, and fatigue and health status among adults with congenital aniridia: A descriptive study.

Sigurdardottir S, von der Lippe C, Media L, Miller JU, Landsend ECS (2023). Self-reported symptoms of everyday  executive dysfunction, daytime sleepiness, and fatigue and health status among adults with congenital aniridia: A descriptive study. Health Psychology and Behavioral Medicine, 11:1, 2263534,
DOI: 10.1080/21642850.2023.2263534

Sist oppdatert 02.11.2023