Anbefalinger for diagnostikk og oppfølging av individer med Gorlins syndrom

Anbefalingene er retningsgivende og er ment å være til støtte ved diagnostikk og oppfølging av personer med Gorlins syndrom. Et vesentlig siktemål er å bidra til konsistent praksis i Norge.

Hånd med blå hanske plasserer et reagensrør med blod i ned i en eske med andre blodprøver
Ved undersøkelse av individer med Gorlins syndrom er typiske funn stort hode, palmare pits, ulike skjelett- og øyeanomalier og neoplasier i ulike organer. Foto: Shutterstock.

Evidensbasert fagutøvelse skal ligge til grunn, og anbefalingene bygger på internasjonale retningslinjer, samt klinisk erfaring fra Tverrfaglig Gorlinklinikk, Oslo Universitetssykehus, Tannhelsekompetanse-senteret (TAKO-senteret) ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi ved Det odontologiske fakultet UiO.

Sist oppdatert 05.01.2023