Studie om sammenligning av celletelling i fingeravtrykk og DNA-analyse av håndholdte rør

En persons shedder status, dvs. i hvor stor grad en person avsetter celler/DNA ved berøring, kan være av stor betydning når en rettsgenetisk sakkyndig skal vurdere spørsmål som omhandler overføring og holdbarhet av DNA, f. eks. om DNA'et ble avsatt ved direkte eller indirekte kontakt. Dette er blant annet noe av det Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker jobber med.

Bilde av dna søyle
Foto Shutterstock

​I en nylig publisert studie har man sammenlignet to metoder for å kunne klassifisere shedder status: 1) Telle antall celler i et fingeravtrykk ved fluorescensmikroskopi, og 2) DNA analyse (direct PCR) av håndavtrykk avsatt på plastrør. Man fant ingen god korrelasjon mellom antall celler observert i fingeravtrykket og kvaliteten/styrken på DNA-resultatet fra håndavtrykket. Derimot observerte man en forskjell mellom deltakerne. De 20 deltakerne ble videre klassifisert som dårlig, medium og gode sheddere basert på metode 2. Metoden omhandler direkte PCR som er en raskere (og billigere) metode enn DNA-undersøkelsen som normalt anvendes i rutinen. Studien er utført av Helen Johannessen, Stipendiat, Peter Gill, forsker, Ane Elida Fonneløp, forsker, Rettsgenetikk enhet for sakkyndighet og forskning og Arne Roseth, ingeniør, Rettsgenetikk enhet for sporanalyser, Avdeling for rettsmedisinske fag, Klinikk for laboratoriemedisin, OUS. Trykk her for å lese mer om studien hos ScienceDirect

Sist oppdatert 11.05.2023