Sakkyndig uttalelse

Innsendte dokumenter fra oppdragsgiver, dokumentasjon på gjennomførte undersøkelser og oppnådde resultater lagres i egne saksmapper tilknyttet den konkrete straffesaken. Denne omfatter en beskrivelse av mottatt materiale, de påfølgende undersøkelser, resultatene og konklusjoner. Den sakkyndige uttalelsen er signert både av sakkyndig og saksbehandler.

Kopi av den sakkyndige uttalelsen sendes i henhold til lov- og regelverk til Den rettsmedisinske kommisjon

Sakkyndige uttalelser arkiveres etter arkivloven.

Bilde av laboratoriet

Scanpix

 Sist oppdatert 30.04.2024