Oppdragsgiver

Undersøkelsene av biologiske spor utføres på oppdrag fra politiet, en sjelden gang fra retten. Den sakkyndige har som et generelt mandat å karakterisere og identifisere biologisk spormateriale.  

Politiet sender en anmodning om hva de ønsker for den enkelte sak. Anmodningen er ofte et ønske om å undersøke biologiske spor for cellemateriale som kan benyttes til å generere en DNA profil.  Den sakkyndige vil da utføre undersøkelsen i henhold til Straffeprosesslovens § 153: "Er en gransking overlatt til sakkyndige, går de fram på den måte de finner hensiktsmessig, om retten ikke har gitt dem nærmere forskrifter".

Bilde av materiale som sendes fra politiet

Scanpix

Når undersøkelsene er avsluttet og resultatene vurdert skrives en sluttrapport med en konklusjon som oversendes oppdragsgiver. Rapporten signeres av to personer hvorav minimum en sakkyndig. En sakkyndig konklusjon skal være objektiv og ha høy faglig kvalitet. Den skal besvare mandat fra oppdragsgiver og være forståelig for mottaker.  


 

Sist oppdatert 02.11.2021