Henvendelser

​Telefon: 23 01 31 70

Åpningstider: Mandag-fredag: 08:00-15:00

​Epost: biologiske-spor@ous-hf.no

Klagebehandling hos Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker

​​Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker er et akkreditert laboratorium og har gjennom dette et dokumentert kvalitetssystem

Akkreditering omfatter definerte krav til den analytiske virksomheten, samt systemer som ivaretar den øvrige delen av driften. Herunder har man et system for avviks-og klagehåndtering, og alle klager som kommer til seksjonen behandles og besvares i henhold til dette. Oppdragsgiver skal være sikker på at feil som oppdages, umiddelbart blir vurdert og nødvendige korreksjoner utført, og at klagen besvares. Tilbakemeldinger angående feil, store eller små, eller andre former for misnøye bes rapportert til seksjonen. Disse kan formidles der det er naturlig; via telefon, e-post eller andre tjenlige kanaler. 

Sist oppdatert 28.03.2023