I retten

Under arbeidet med en sak, både før og etter at rapport er avgitt, blir den sakkyndige ofte kontaktet av partene. Det stilles f.eks. spørsmål om hvordan resultatene kan forstås, mekanismer for overføring av biologisk materiale og bevisvekting.

Dersom retten ønsker det, vil den sakkyndige legge frem sin rapport under rettsforhandlingen. Sist oppdatert 21.01.2023