Rettstoksikologi og rusmiddelfarmakologi

Bruk av alkohol og rusmidler er risikofaktorer for sykdom, skade og tidlig død og har store konsekvenser både for enkeltindivider og samfunnet og kan ha helt avgjørende betydning for utfallet i straffesaker.

Vår forskningsgruppes hovedmål er å utvikle og forbedre analytiske metoder for rusmidler, legemidler og biologiske markører i ulike prøvematerialer og fremskaffe mer kunnskap om virkningene og effektene av slike stoffer.

Slik kunnskap benyttes både i fortolkning av enkeltsaker for å bedre rettsikkerheten, men også for å forebygge rusmiddelrelaterte skader/overdoser/dødsfall, samt som grunnlag for lovgivning på området.

Vi benytter data fra laboratoriedatasystemet ved RMF, gjennomfører metodeutviklingsprosjekter og humane studier og har samarbeidsprosjekter med en rekke andre forskningsinstitusjoner nasjonalt og i utlandet, samt med departement og direktorat.

Analyse av alternative matrikser, Overdoser, Etanol og etanolmetabolitter, Metodeutvikling innen analytisk toksikologi, Nye psykoaktive stoffer, plante- og sopptoksiner, Farmakokinetikk og påvirkning og Post-mortem-toksikologi  er våre prioriterte forskningsprosjekter.

​For mer informasjon om forskningsgruppen, våre medlemmer og forskningsprosjekter, trykk på linken: Forensic Toxicology and Pharmacology of Drugs of Abuse (ous-research.no)​


Sist oppdatert 22.01.2023