Status fra rettspatologi og klinisk rettsmedisin

Antall obduksjoner har økt markant de siste årene, med en ca 50 % økning i oppdragsmengde siden 2017.

En person som holder en sprøyte
Foto: OUS

Oversikten nedenfor viser de siste års utvikling i antall saker for rettspatologi og klinisk rettsmedisin. Tallene viser at det har vært en betydelig økning av rettsmedisinske obduksjoner, spesielt de siste årene. På grunn av økt oppdragsmengde av rettsmedisinske obduksjoner, har vi ikke kunnet ekspedere alle forespørsler om sakkyndig uttalelser i voldssaker. Flere av disse har blitt håndtert av andre rettsmedisinske fagmiljøer.

Vi prioriterer undersøkelser av mennesker, både levende og døde. Antall klinisk rettsmedisinske undersøkelser har likevel gått noe ned og vi antar at pandemi-tiltak har spilt inn på denne delen av statistikken.

Oppdrag prioriteres i samarbeid med oppdragsgiver og vi mottar og fordeler arbeid fortløpende. Svartid på endelig rapport i det enkelte oppdrag kan i mange tilfeller bli lengre enn normalt på grunn av ressurssituasjonen. For 2023 og starten av 2024 har svartiden blitt ytterligere forlenget grunnet behov for sparsomme ressurser inn i innføring av nytt saksbehandlingssystem. Forventet svartid på ulike oppdrag kommuniseres direkte til oppdragsgiver.

Det planlegges omfattende oppussing av obduksjonssalen og drift av obduksjonsvirksomheten vil da midlertidig bli flyttet til annet sted enn Rikshospitalet. Tidsrom for oppussing er ikke endelig fastsatt.

Antall oppdrag per år
​​​

​2016 2017​ ​2018 2019​ 2020​ 2021​ 2022​ 2023
​Obduksjoner 1021​ ​974 ​1145 ​1147 ​1214 ​1328 ​1388 1413
​Sakkyndige uttalelser ​65 ​69 ​42 93​ ​81 ​78 ​63 67
​Kliniske undersøkelser ​47 ​59 ​43 41​ ​36 26​ 28​ 20
​Åstedsundersøkelser ​6 ​7 ​4 ​2 ​6 3​ ​6 5
​Rekonstruksjoner 4​ 7​ 3​ 1​ ​2 ​4 ​1 0
Benrester, Likskue mm ​4 ​2 ​2 ​3 ​0 ​5 ​4 3
​Totalt antall oppdrag ​1147 ​1118 ​1239 ​1287 ​1339 ​1444 ​1490 1508Sist oppdatert 13.05.2024