Om innlevering til rettsmedisinsk obduksjon

Praktisk informasjon for å sikre trygg og effektiv håndtering i vårt samfunnsoppdrag

Bilde av helsearbeidere som går og snakker
Foto: OUS

Avdøde må ha tydelig merking med ID på fotlapp.

Bodybag skal på utsiden i fotenden ha tydelig merking med avdødes ID, henteadresse og politidistrikt. Vi oppfordrer politiet til å plombere bodybag.

Adresse og politidistrikt er spesielt viktig i ID-saker!

Avdøde avleveres på Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, i bygg A2, på bakkeplan, ved siden av kapellet. 

Levering er mulig hele døgnet. Obduksjonstekniker er til stede hverdager fra kl. 07:00-14:30.

Utenom denne tiden kontaktes Rikshospitalets vaktsentral for bistand: 23 07 46 70.

 

Registrering skal gjøres digitalt.

Veiledning finnes som oppslag ved registreringen, men kan også lastes ned her.

Ved registrering genereres et RM-nr som det anbefales å oppgi i løpende kommunikasjon om saken med oss.

Etiketter som generes ved digital registrering klistres på bodybagens fotende samt på eiendeler, dokumenter mv. 

Bodybag må være av god kvalitet, væsketett, ren og hel. Ved rifter, tilsøling eller hull må ny bodybag legges på før innlevering til kjølerom.

Unngå løse gjenstander i bodybag som dokumenter, verdisaker og andre eiendeler. Dette registreres og leveres i egen emballasje.

Avdøde plasseres i ryggleie i bodybagen, dersom dette er mulig. 

Bodybag med avdøde plasseres i kjølereol med hodeenden inn, og merket fotende ut i rommet.

Avvik ved innlevering av avdøde rapporteres ansvarlig begravelsesbyrå og oppdragsgiver (politidistrikt). Ekstra kostnader kan påløpe ved ødelagt/tilsølt bodybag.

Store, løse gjenstander som rullator, bagasje etc. må tas i beslag av politiet. Dette skal ikke medfølge til obduksjon.

Medikamenter, sprøyter o.l. registreres av politiet og dokumenteres i saksdokumenter, og skal som hovedregel ikke følge med avdøde til obduksjon.

Det som skal medfølge til obduksjon må registreres ved innlevering av avdøde, slik at det blir produsert etiketter for separat merking.

Dokumenter samles i konvolutt, registreres og påføres etikett fra innregistreringen, og legges i postkasse merket «Rettsmedisin».

Verdisaker legges i verdisakspose, med utfylt innholdsskjema. Posen merkes med etikett og legges i dropsafe til venstre for kjølerommet.

Større verdisaker/eiendeler legges i emballasje, merkes med etikett og legges oppå bodybagen.

Sist oppdatert 13.02.2024