Prøvetaking

Prøvetaking til DNA-analyse fra munnhulen. Enkelt og smertefritt.

​Prøvetaking til DNA-analyse ved Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet, skjer etter at analysen er bestilt og du har mottatt prøvedokumenter(erklæringer) og prøvetakingsutstyr (FTA-kort og munnpensel hvis ikke annet er avtalt).

Prøvetakingen kan utføres av partene selv eller hos lege/helseinstitusjon, evt. annen instans (ambassade/politi). Skal resultatet legges frem for offentlig myndighet er det viktig at prøvetakingen er gjennomført på en betryggende måte. For blodprøver benyttes 3ml EDTA-blod. Prøver tas hos fastlege/helseinstitusjon.

Prøvetaking fra munnhulen:
Merk! Mat og drikke må ikke være inntatt de siste 20 minuttene før prøvetaking.

  1. Mikrokortet tas ut. Unngå å berøre det rosa området. Mikrokortet merkes med navn og fødselsdato for personen det skal tas prøve av. 
  2. Prøvetakingsbørsten tas ut av emballasjen uten å berøre den runde, flate enden med skumgummi. 
  3. Stryk den flate skumgummiputen opp og ned 8-10 ganger på innsiden av kinnet. Stryk den ubrukte flaten mot innsiden av det andre kinnet, 8-10 ganger opp og ned.
    Stryk med faste tak, men ikke så hardt at det gjør vondt. Unngå for mye fuktighet (spytt), det vanskeliggjør lufttørking etterpå. 
  4. Åpne mikrokortet. Press den ene siden av puten mot det rosa feltet, innenfor sirkelen. Snu puten og press den andre siden ned på samme sted. Ikke gni frem og tilbake. Fargen blekner som tegn på at materialet er avsatt. 
  5. VIKTIG: LA MIKROKORTET LIGGE ÅPENT FOR LUFTTØRKING I MINST ÉN TIME! UNNGÅ BERØRING AV DET ROSA FELTET! Brett kortet sammen og legg det i oppbevaringsposen (plast eller folie). Posen lukkes.
  6. Erklæringene signeres av den det tas prøve av (eventuelt av foreldre med foreldreansvar) samt prøvetaker dersom prøven tas hos lege eller annen instans.
  7. Prøve(ne) og erklæring(er) sendes til Oslo Universitetssykehus, Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet. 

Instruction for Buccal cell collection (1).pdf

 

Sist oppdatert 11.05.2023