Priser på DNA-tester

​Pris per person kr 1690,-

Prisen inkluderer utstyr til prøvetaking, alle analyser samt sakkyndig rapport.

DNA-profil for 1 person: kr 1690,-

Farskapstest 2 personer: kr 3380,-

Deltakere: Mann (mulig far) og barn.
Vi anbefaler at mor deltar i testen dersom man ønsker å sikre barnets identitet eller i situasjoner der en nær slektning av mannen også kan være far.
Tillegg for mor ev. flere menn eller barn: kr 1690,- per person

Maternitetstest 2 personer: kr 3380,-

Deltakere: Mor og barn
Tillegg for flere barn: kr 1690,- per barn

Tvillingtest: kr 1690,- per barn

Er barna eneggede eller toeggede?
 

Slektskapstest: kr 1690,- per person

Eksempler på problemstillinger og noen anbefalinger:

Halvsøskentest: Vi har forskjellige mødre men lurer på om vi har samme far? Vi anbefaler at mødrene deltar i testen dersom det er mulig.

Helsøskentest: Vi har samme mor men er usikre på om vi har samme far eller om vi har forskjellige fedre? Vi anbefaler at mor deltar i testen dersom det er mulig.

Tante/onkel/nevø/niese : Mulig far er død, men hans bror eller søster lever. Kan en test av barnet og avdødes søsken gi svar på hans farskap? Vi anbefaler at barnets mor deltar i testen dersom det er mulig. Dersom avdød mulig far har flere søsken, vil det oppnås en sikrere konklusjon dersom minst to av dem deltar i testen.

Deltagelse av mor/mødre i slektskapstester anbefales fordi det vil belyse hvilke genetiske varianter barnet har arvet fra sin mor og hvilke som er arvet fra biologisk far. På den måten kan problemstillingen besvares med større sikkerhet.


 

Sist oppdatert 21.01.2023