Personvernpolicy, tilbakemeldinger og klageadgang

Personvernpolicy ved Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet.

Sletting av personopplysninger utføres i henhold til reglene i personvernopplysningslovens og personvernforskriftens bestemmelser. Opplysninger slettes 12 måneder etter at endelig rapport i saken er ferdigstilt.

 Med personopplysninger menes;

Opplysninger som alene eller i kombinasjon identifiserer en enkeltperson, slik som navn, fødsels- og personnummer, etnisk opprinnelse, bostedsadresse. En biologisk prøve regnes som en personopplysning når den er merket på en slik måte at prøvegiver kan identifiseres. En DNA-profil regnes som en personopplysning når den ledsages av en identifikator som kan identifisere prøvegiver.

Anonymisering av opplysningene regnes som likestilt med sletting.

Oslo Universitetssykehus beholder følgende informasjon;

  • Intern saksreferanse OUS
  • Problemstilling/mandat
  • Registreringsdato for oppdraget
  • Rapportdato for alle rapporter i saken
  • Den registrertes rolle i oppdraget (mor, barn, mulig far, slektning av mulig far)
  • Materialtype (blod, munnhuleprøve, vevsprøve etc.)
  • Den registrertes fødselsår og kjønn
  • Hvilke analyser som er gjennomført
  • Konklusjonskoder
  • Datologg for mottatt prøve, analysestart, resultat og besvarelse for den enkelte prøve

​Hverken opplysninger eller dokumenter kan fremskaffes etter sletting. Ta derfor godt vare på den sakkyndige rapporten og vedleggene.

Ved eventuelle spørsmål knyttet til sletterutiner, kontakt gjerne seksjonen for informasjon.

Tilbakemeldinger angående feil eller mangler vedrørende våre tjenester er viktige for at vi skal kunne yte best mulig service. Alle klager som kommer til seksjonen behandles og besvares i henhold til våre rutiner for klagebehandling.

Kontaktinformasjon finner du på siden.

Sist oppdatert 22.01.2023