Informasjon vedrørende slektskapsutredninger

OUS tilbyr DNA-tester som er svært godt egnet til å påvise eller utelukke farskap, morskap eller søskenforhold, men vil ofte ikke være like godt egnet til å sannsynliggjøre eller avkrefte fjernere slektskapsrelasjon.

Ved Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet undersøkes 23-35 såkalte STR-områder (korte, tandem repeterte DNA-sekvenser) som finnes på de vanlige kromosomene også kalt autosomene. En slik analyse danner en DNA-profil som er svært godt egnet til å påvise eller utelukke farskap, morskap eller søskenforhold, men vil ofte ikke være like godt egnet til å sannsynliggjøre eller avkrefte fjernere slektskapsrelasjoner. Det kan også, i enkelte tilfeller, være vanskelig å skille mellom svært nære slektskapsforhold som for eksempel hvorvidt det foreligger en helsøsken eller en halvsøskenrelasjon mellom to personer som har samme mor og hvor det er usikkert om de har samme far. En analyse av mor i dette tilfellet vil som hovedregel være nødvendig dersom man skal oppnå et klart svar på  helsøsken/halvsøsken-relasjonen.

Generelt for alle oppdrag som det er aktuelt for seksjonen å påta seg gjelder at jo større antall nære og sikre slektninger som deltar jo større er sjansen for å oppnå et tilfredsstillende svar på om det foreligger en relasjon eller ikke der det er tvil.

Tilleggsanalyser av kjønnskromosomene (X og Y kromosomene) vil i noen tilfeller kunne bidra med mer informasjon.

Y-kromosomet nedarves som regel uendret fra far til sønn i generasjoner. Derfor kan en DNA-profil fra Y-kromosomet gi informasjon ved spørsmål om to menn er i slekt gjennom sine fedre eller har et felles, mannlig opphav i farslinjene.

DNA-profiler fra X-kromosomet kan også være informative. Hos kvinner med samme far vil de farsarvede X-kromosomene normalt være identiske. Har de samme mor, gjelder det også her at en analyse av henne vil være at stor betydning for vurderingen av bevisstyrken.

Dersom DNA-analysen som er utført ved seksjonen ikke har gitt et entydig svar, vil trolig andre DNA-analysemetoder, såkalte SNP-analyser (enkeltnukleotidpolymorfismer) kunne bidra til å belyse problemstillingen bedre. Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet tilbyr ikke slike tester i dag.

Det er imidlertid flere virksomheter som tilbyr analyser av denne typen, for eksempel Family Tree DNA, MyHeritage og 23andMe.  Det finnes også andre tilbydere av tilsvarende analyser så dette er kun eksempler, og ikke ment som anbefalinger fra vår side.

Det er viktig å poengtere at slike selskaper har andre bestemmelser og rutiner hva gjelder personvern, bruk og publisering av analysedata enn OUS, noe som må tas med i betraktningen før man sender sine prøver inn for analyse. For eksempel vil undersøkelsen ofte innebære at analysedata fra personer som har avgitt en prøve blir lagt til i og søkt opp mot data som allerede er registrert i laboratorienes databaser.   På den måten kan deltageren motta informasjon om hvorvidt det befinner seg mulige slektninger i selskapets database på nåværende eller et senere tidspunkt.

Sist oppdatert 23.02.2022