Genetiske markører

Oversikt over genetiske markører som benyttes ved Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet. Valg av markører og omfang av DNA-analysen bestemmes ut i fra den enkelte problemstilling og ønsket bevisverdi.

​Her finner du en oversikt over genetiske markører som brukes i seksjonens DNA-analyser. Valg av markører og omfang av analysen bestemmes ut i fra den enkelte problemstilling og ønsket bevisverdi.

Hovedanalyse (totalt 23 autosomale markører)

Fusion 6C Promega (akkreditert analyse)

D3S1358, THO1, D21S11, D18S51, D10S1248, D1S1656, D2S1338, D16S539, D22S1045, vWA, D8S1179, FGA, D2S441, D12S391, D19S433, SE33 (ACTBP2), Penta E, D5S818, D13S317, D7S820, CSF1PO, Penta D, TPOX og kjønnsmarkøren Amelogenin.

Doble analyser av alle markører utføres som et ledd i den interne kvalitetskontrollen

Utvidede analyser (inntil 12 autosomale markører, 25 markører på Y-kromosomet og 12 markører på X-kromosomet)

Behovet for utvidede analyser vurderes med utgangspunkt i hovedanalysens resultater og medfører ingen merkostnad.

HD-Plex Qiagen (akkreditert analyse)

Analyse av 12 autosomale markører, 3 av dem overlapper med markører i Fusion 6C.

D7S1517, D3S1744, D12S391, D2S1360, D6S474, D4S2366, D8S1132, D5S2500, D18S51, D21S2055, D10S2325, SE33 (ACTBP2) og kjønnsmarkøren Amelogenin.

Egenutviklede analysekit (akkreditert analyse)

Analyse av 9 autosomale markører, 6 av dem overlapper med markører i Fusion 6C.

1) SE33 (ACTBP2), APOAI1, D11S554
2) Penta E, vWA, D18S51, FGA, D12S391, D17S906

Argus 12 X Qiagen (akkreditert analyse)

Analyse av 12 markører på X-kromosomet.

DXS10103, DXS8378, DXS7132, DXS10134, DXS10074, DXS10101, DXS10135, DXS7423, DXS10146, DXS10079, HPRTB og DXS10148.

PowerPlex YFiler+ Promega (akkreditert analyse)

Analyse av 25 markører på Y-kromosomet.

DYS19, DYS385a/b, DYS389I, DYS389II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS437, DYS438, DYS439, DYS448, DYS449, DYS456, DYS458, DYS460, DYS481, DYS518, DYS533, DYS570, DYS576, DYS627, DYS635, Y-GATA-H4 og DYF387S1.  

SureID27 Health Gene Technologies (ikke akkreditert analyse)

Analyse av 26 autosomale markører og kjønnsmarkøren Amelogenin.

Seks markører overlapper med Fusion6C: D1S1656, D2S441, D10S1248, D12S391, D16S539 og D22S1045.  Fem markører som overlapper med HD-plex:D3S1744, D4S2366, D6S474, D8S1132 og D21S2055. De øvrige markørene er: D5S2800, D7S3048, D9S1122, D11S2368, D13S325, D14S1434, D15S659, D17S1301, D18S1364, D19S253, D20S482 og D22-GATA198B05.

Sist oppdatert 16.08.2022