Fornyelse av pass

DNA-analyse i forbindelse med fornyelse av pass for norske borgere.

Bestilling av DNA-test i forbindelse med fornyelse av pass for norske borgere sendes som regel inn via en norsk ambassade eller utenriksstasjon. I noen tilfeller blir søkerne bedt om å bestille på egen hånd. For disse gjelder følgende saksgang:

  1. Søkeren fyller ut skjema for farskapstest som er tilgjengelig på siden. Dersom kun far eller mor kan delta i testen sammen med barnet/barna, ber vi om at dette avklares med ambassaden på forhånd for å unngå unødvendig forsinkelser. I merknadsfeltet oppgis det at det gjelder fornyelse av pass og hvilken ambassade som skal bistå med prøvetaking. Dersom noen av partene skal avlegge prøve i Norge, må prøvetaking avtales med nærmeste politistasjon.
  2. Seksjonen mottar utfylt bestillingsskjema. Saken registreres og det sendes dokumenter (avtale om test og samtykkeerklæringer) til ambassaden med kurerpost. Dersom noen av partene oppholder seg i Norge og skal avgi prøve her, sendes kopi av avtalen, utstyr for prøvetaking samt samtykkeerklæring til personens adresse i Norge ev. til politistasjonen der prøven skal avlegges.
  3. Regnskapsavdelingen ved OUS fakturerer og sender faktura til søker/kontaktperson i Norge. Dersom alle parter befinner seg i utlandet, sendes faktura elektronisk til ambassadens epostadresse. Faktura er påført søkerens navn.
  4. Partene blir innkalt til ambassaden for prøvetaking når dokumentene i saken er mottatt. Herboende avtaler prøvetaking med nærmeste politistasjon. Gyldig legitimasjon skal fremvises og kopi av legitimasjon sendes sammen med prøven til seksjonen.
  5. Seksjonen mottar prøvene og prøvetakingsdokumentasjonen, analyserer prøvene og utarbeider svarrapport.
  6. Før svarrapporten sendes til ambassaden kontrolleres det at fakturaen er betalt. Svarrapport sendes først når regnskapsavdelingen har registrert innbetalingen. 

All postforsendelse til norske utenriksstasjoner skjer med kurerpost. Forsendelsen tar 2-3 uker. Man må derfor regne med en total saksbehandlingstid fra testbestillingen er sendt inn til svar foreligger hos ambassaden på minimum 2 måneder.

Sist oppdatert 17.08.2022