Bestilling av DNA-test

Her kan du lese mer om hvordan du bestiller en privat DNA-test for å undersøke nært slektskap, som for eksempel farskap.

  1. Fyll ut og send inn bestillingsskjema. Er du usikker, ta kontakt på telefon 23 01 31 50 og vi hjelper deg. Ta alltid kontakt på telefon før bestilling av slektskapstest (hel-/halvsøskentest etc).
  2. Vi registrerer bestillingen og sender bestiller/kontaktperson, oppdragsbekreftelse, samtykkeerklæringer og utstyr for prøvetaking fra munnhulen for alle parter. Faktura ettersendes fra regnskapsavdelingen.
  3. Kontaktpersonen videreformidler samtykkeerklæringer og prøvetakingsutstyr til de som skal delta.
  4. Prøven tas fra innsiden av kinnet. Prøven kan tas hos helsepersonell/fastlege, eventuelt hjemme dersom dokumentasjon av prøvetaking anses å være uten betydning for deltakerne. Utstyr og prøver har svært lang holdbarhet. 
  5. Dersom man velger å ta prøven hos helsepersonell/fastlege, tas samtykkeerklæring og prøvetakingsutstyr (uåpnet) med til prøvetaking. Helsepersonell / fastlege tar prøven og bekrefter samtidig at det er tatt prøve av riktig person. Husk å ta med gyldig legitimasjon. Forelder med foreldreansvar signerer for barn under 15 år. Helsepersonell/fastlege sender prøven direkte til Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet ved Oslo Universitetssykehus HF.
  6. Dersom man tar prøven hjemme, følges instruksen som er vedlagt og sender prøve(r) og samtykkeerklæring(er) til Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet ved Oslo Universitetssykehus HF.
  7. Prøver behøver ikke sendes inn samlet eller samtidig.
  8. Mottatt prøvetakingsdokumentasjonen/samtykkeerklæringer legges ved den originale svarrapporten. Kopi av rapporten sendes kontaktperson nummer to hvis oppgitt. Kun de som deltar i testen har krav på å få svarrapporten.
  9. Oslo Universitetssykehus HF er underlagt taushetsplikt for alle forhold som er knyttet til analyseoppdrag og samtaler med kunder.
  10. Personopplysninger slettes i henhold til reglene i personopplysningsloven og personopplysningsforskriftens bestemmelser (se også personvernpolicy).
Sist oppdatert 27.01.2023