Dødsstedsundersøkelse - helsehjelp ved plutselig og uventet barnedød. Rapport 2015.

Trettifem barn under fire år dør plutselig og uventet i Norge hvert år. Disse dødsfallene representerer en stor utfordring for helsetjeneste, politi og rettsmedisin. Rapporten presenterer dagens ordning med frivillig dødsstedsundersøkelse i regi av helsetjenesten, presenterer resultater fra 51 gjennomførte dødsstedsundersøkelser og peker på utfordringer knyttet til dagens tospors-ordning.

forside_dodsstedsundersokelse_2015.jpg

 Last ned rapporten om dødsstedsundersøkelse i pdf-format


Utgitt: Mars 2015 Av: Folkehelseinstituttet Pris: 100 kr

Rognum TO, Bøylestad L. Dødsstedsundersøkelse – helsehjelp ved plutselig og uventet barnedød, Folkehelseinstituttet. Rapport Mars 2015. ISBN: 978-82-8082-661-9, ISBN (elektronisk): 978-82-8082-662-6. Tilgjengelig på www.fhi.no

Sist oppdatert 01.07.2022