Vår oppdragsgiver

Oppdragsgiver for arbeidet er Justisdepartementet via Utlendingsdirektoratet (UDI).

Foto: OUS

​​I 2016 ble det satt sammen en faggruppe bestående av forskere ved Rettsmedisinsk institutt (da ved Folkehelseinstituttet (FHI)) og Kunnskapssenteret ved FHI, som systematisk gikk gjennom all forskning som er gjort på de mest brukte metodene for aldersvurderinger. Arbeidet resulterte i fire kunnskapsoppsummeringer publisert i tidsrommet 2016-2019.

I 2017 ble Rettsmedisinsk avdeling overdratt fra FHI til Oslo Universitetssykehus (OUS), og siden 1. januar 2017 har derfor det nasjonale faglige ansvaret for biologiske aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere ligget under OUS. 

    ​

Sist oppdatert 19.03.2023